Skip to main content

4 PADOMI PIRMAJAI SASKAREI AR GOOGLE ANALYTICS 4

GOOGLE ANALYTICS 4 — KO TAS NOZĪMĒ? 

Daudzi Google Analytics kontu lietotāji noteikti ir pamanījuši, ka kontos ir parādījušies paziņojumi par jaunās Google Analytics 4 versijas pieejamību savām vietnēm. 

Šajā rakstā apskatīsim, kas tas ir un kas jāņem vērā saistībā ar jauno sistēmu.

KAS IR GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4)? 

Google Analytics 4 ir jaunākā Google Analytics versija. Sistēmas agrākais nosaukums bija Google Analytics APP+WEB. Tātad agrākais nosaukums sevī iekļāva šīs versijas galveno atšķirību — mobilās lietotnes + tīmekļa vietnes, kas ir vienota analītikas sistēma visām uzņēmuma kontrolētājām sistēmām. 

Google Analytics 4 ir radies no lietotņu analītikas sistēmas Firebase, kas līdz šim bija Google vadošais rīks lietotņu analīzē. Šī sistēma piedāvā vieglāk pielāgot datu uzskaiti, taču tajā ir mazāk gatavu atskaišu. Līdz ar to lietotājiem jārēķinās, ka klasiskās atskaites, pie kā esam pieraduši, skatoties savos Google Analytics kontos, var nebūt pieejamas. 

KĀDAS IR ESOŠĀS PLATFORMAS PRIEKŠROCĪBAS?

 1. Plašākas analīzes iespējas starp ierīcēm (Cross-device tracking) — gan lietotnes, gan tiešsaistes vide izmanto vienotu sistēmu datu uzskaitei.
 2. Lietotāju informācija tiek apvienota, iegūstot tādus rādītājus, kā kopējais unikālo lietotāju skaits (Total unique users). 
 3. Analīzes atvērums (Analysis hub) ir pieejams visiem lietotājiem, nevis vairs tikai Google Analytics 360 platformas lietotājiem. 
 4. Pašlaik nav datu sūtīšanas limita. Google Analytics standarta versijā limits ir 10 000 000 trāpījumu (hits – lapas skatījumi + notikumi + darījumi) mēnesī. 
 5. Jauni, precīzāk uztverami rādītāji, piemēram, sesijas ar iesaisti (Engaged sessions) un iesaistes rādītājs (Engagement rate), kas aizstāj esošo atlēciena līmeņa rādītāju (Bounce rate).
 6. Bezmaksas integrācija ar Google BigQuery platformu, kas pieejama tikai Google Analytics 360 versijā. 

4 SOĻI GOOGLE ANALYTICS 4 IEVIEŠANAI

1. NEESIET PĀRAGRI AR SISTĒMAS MAIŅU

Ja šobrīd jau izmantojat Google Analytics klasisko versiju, tad turpiniet to izmantot un uzreiz pāreju neveiciet. Tas, ko šobrīd iesakām,— izveidojiet jaunu Google Analytics 4 īpašumu (property) un pievienojiet to vietnē, lai veidotos dubulta datu uzskaite. Līdz ar to dati uzkrāsies gan vecajā Google Analytics sistēmā, gan jaunajā GA4 sistēmā. 

Ja sekosiet Google piedāvātā uzstādīšanas asistenta norādēm, tad viegli varēsiet izveidot Google Analytics 4 kontu. Neuztraucieties — vecais konts netiks aizstāts! Abu Analytics versiju integrāciju veiciet arī tad, ja veidojat jaunu Analytics kontu, piemēram, jaunam projektam, jo pastāv liela iespēja, ka jaunā versija daudziem konta lietotājiem var nebūt pazīstama. 

Paralēlas uzskaites ieguvumi:

 1. pieejami dati gan no vecās, gan jaunās sistēmas;
 2. iespēja pakāpeniski iemācīties darboties ar Google Analytics 4 funkcijām;

iespēja izmantot GA4 analīzes iespējas, ja tas nepieciešams. Nākotnē jaunākie Analytics papildinājumi un funkcijas tiks veidotas tikai GA4 platformai.

2. JAUNA MĒRĶU UZSKAITES SISTĒMA

Google Analytics 4 balstīta uz notikumu (Events) bāzes, līdz ar to klasiska mērķu noteikšana, kā tas bija iepriekšējā versijā, vairs nav pieejama. 

Google Analytics 4 galvenais termins ir konversija (Conversions). 

Konversiju uzskaite notiek, veidojot personalizētus notikumus, ko uzskaita vietnē, vai izmantojot jau esošo notikumu sistēmu. 

 1. Ja izmantojat esošos uzskaitītos notikumus, tad viss, kas jums jādara, — jāieslēdz konversiju uzskaite pie attiecīgā notikuma, kuru vēlaties uzskaitīt.

Ja vēlaties pievienot mērķi, kas balstās uz lapas URL, piemēram, formas “Paldies” lapu vai kontaktu sadaļu, tad jāveido jauns notikums. All events sadaļas augšpusē tam ir paredzeta poga Create event -> Create (Izveidot notikumu -> Izveidot).

Pēc tam jādefinē, ko vēlaties uzskaitīt kā atsevišķu notikumu.

Lai uzskaitītu konkrētus lapu skatījumus kā atsevišķus notikumus un konversijas, sadaļā Conditions (Nosacījumi) ievadiet šādas vērtības: 

 • event_name equals page_view [tiek atlasīti visi lapu skatījumi]
 • page_location contains [lapas url adrese vai adreses, kuras vēlaties uzskaitīt]

Piemērā parādīta kontaktu lapas uzskaite.

3. ARDIEVU, STANDARTA ATSKAITES!

Darbojoties ar Google Analytics kontiem, esam pieradušie pie standarta atskaitēm kreisajā saskarnes daļā: Source/medium (Avots/mēdijs), All pages (Visas lapas), Landing pages (Mērķlapas), Device categories (Ierīču kategorijas) u.c. Standarta atskaites un analīzes iespējas Google kontā ir pamatīgi mainījušās jaunākajā GA4 versijā. 

Šeit pirms darbu uzsākšanas jau būtu jāsaprot, ko vēlaties sameklēt, jo ar standarta informāciju var nebūt pietiekami. 

Google Analytics 4 sastāv no dažām standarta tipa atskaitēm:

Acquisition (Komplektēšana) — neliela informācija par mārketinga kanāliem, no kuriem lietotājs ieradies vietnē

Engagement (Iesaiste) — kādas darbības lietotājs veicis vietnē

Monetisation (Monetizācija—kas tiek iegūts pretī no šiem cilvēkiem (piemēram, e-komercija un pirkuma informācija)

Retention (Noturēšana) — informācija par jauno un atkārtoto lietotāju uzvedību

Zem USER Demographics (Lietotāju demogrāfijas dati), Tech (Tehnoloģijas) atskaitēm papildus var atrast informāciju par lietotāju ierīcēm un demogrāfijas datiem, kas, līdzīgi kā vecajā versijā, parāda informāciju par vietnes apmeklētāju.

4. ANALĪZE JĀVEIC PAŠIEM

Google Analytics 4 lielākā izmaiņa ir tā, ka analītikas pamatdarbs jāveic pašiem. Neskaitot Google Analytics pilnvērtīgu uzstādīšanu, kas līdzvērtīga vecajai versijai, šeit pašiem jāveido arī atskaites.

Lielā daļā gadījumu atskaišu informācija jāatlasa pašam lietotājam. Tam izmanto iebūvētās atskaišu veidošanas iespējas.

Pirmā iespēja, ko izmanto šajā gadījumā, ir Analysis Hub (Analīzes atvērums) — tas ir jauns veids, kā darboties ar Google atskaišu sistēmu un iegūt nepieciešamo informāciju. 

Atskaitē ir vairāki vizualizācijas veidi, kas palīdz nodrošināt pareizo informācijas attēlojumu, un tajā iespējams atlasīt visdažādākās datu kombinācijas nepieciešamā rezultāta/atskaites iegūšanai. 

Otrs variants ir atskaišu veidošanai turpināt izmantot Google Data Studio iespējas. Šis rīks nav nekas jauns un ātri vien iemantojis lielu popularitāti, darbojoties tieši ar Google Analytics atskaišu uzlabojumiem. Tas atvieglo atskaišu izveidi dažādām uzņēmuma un ikdienas vajadzībām.

SECINĀJUMI

Vēl ir pāragri spriest, kādu ietekmi Google Analytics 4 atstās uz ikdienas analītikas izmantošanu. Sistēma ir jauna, un lietotājiem tā ir jāapgūst. Viss, ko šobrīd analītikas lauciņā rada Google, ir tieši pakārtots šai sistēmai. Google jau tagad gatavojas dzīvei bez sīkdatņu tehnoloģijas, toties ar sasaistītākām uzņēmuma sistēmām. 

Lai izmantotu visas jaunākās iespējas, iesakām jau laikus padomāt par šīs sistēmas uzstādīšanu. Veltīt resursus informācijas uzkrāšanai būtu labākais, ko šobrīd darīt. Pat ja aktīvi šo sistēmu vēl negrasāties izmantot, tā var būt noderīga specifiskas informācijas iegūšanai, piemēram, atskaites starp ierīcēm, lietotāju uzvedība, lietotāju darbības vietnēs, lietotāju pirkuma ceļu analīzes un citas tamlīdzīgas atskaites. 

Ja ir kādi jautājumi saistībā ar šī rīka uzstādīšanu vai praktisku izmantošanu, esam šeit, lai