Skip to main content

GALVENIE KVALITĀTES RĀDĪTĀJI, PĒC KURIEM NOVĒRTĒT SEO KVALITĀTI

Meklētājprogrammu optimizācija jeb SEO ir viena no svarīgākajām vai pat vissvarīgākā komponente jebkuram online biznesam. Izstrādājot vietni, SEO vajadzētu būt pirmajai diskusiju tēmai pirms jebkādu citu aktivitāšu īstenošanas. Nevar noliegt, ka online vide mainās ļoti dinamiski un tas, kas bija aktuāls vakar, var nebūt efektīvs šodien. Vai tas pats attiecināms uz SEO? Kādi ir galvenie faktori, pēc kuriem mūsdienās noteikt mājaslapas atbilstību SEO vadlīnijām? Lasi tālāk Infinitum Agency sagatavotajā rakstā un uzzini, kādi ir galvenie rādītāji, pēc kuriem izdarīt secinājumus par SEO kvalitāti.

NENOVECOJOŠIE FAKTORI JEB “GOLDEN BASICS”

Teju ikviens kā vienu no pirmajām asociācijām, izdzirdot burtu salikumu “SEO”, min atslēgvārdus. Jā, tie joprojām ir uzskatāmi par fundamentālu pamatu, bez kura šī mārketinga niša nav iedomājama. Atslēgvārdu pozīcijas Google organiskajos rezultātos tiešā mērā ietekmē to, cik lielu apmeklējuma apjomu klients var piesaistīt. Jo augstākas atslēgvārdu pozīcijas, jo lielāks organiskā apmeklējuma apjoms. Loģiski. Taču, kas ir šīs korelācijas pamatā?
To veido divas būtiskas metrikas: atslēgvārda meklēšanas biežums un attiecīgās pozīcijas CTR (attiecība % starp impresijām un klikšķiem). Zemāk diagrammā norādīti globālie dati par CTR sadalījumu atbilstoši TOP20 organiskajām pozīcijām jeb pirmie divi Google atvērumi.

Vienkāršs piemērs: ja Jūsu atslēgvārds, piemēram, “ledusskapis” tiek meklēts vidēji 1000 reižu mēnesī, tad ,tam atrodoties pirmajā pozīcijā (CTR ap 29%), organiskā apmeklējuma potenciāls ir 290 sesijas. Savukārt, ja ar šis pats atslēgvārds atradīsies 5. pozīcijā (CTR ap 5%), tad organiskā apmeklējuma potenciāls būs vien 50 sesijas.

No tā varam secināt, ka patiesos “SEO rezultātu augļus” varam izbaudīt tikai brīdī, kad primārie atslēgvārdi atrodas TOP pozīcijās un sekmē pilnu organiskā apmeklējuma potenciālu. Lieki piebilst, ka svarīgi mājaslapas saturā izvēlēties tādas frāzes un vārdus, kuri ir populāri un kuriem vid. ikmēneša meklēšanas biežums ir pēc iespējas augstāks. Papildus šo ainu, protams, ietekmē arī tas, cik daudzos ārējos resursos (medijos, partneru lapās, uzziņu katalogos u.tml.) klienta lapa pieminēta ar atpakaļsaiti (backlink).

Tātad attiecībā uz nenovecojošajiem SEO kvalitātes faktoriem kā galvenos joprojām varam izvirzīt:

 • Atslēgvārdu pozīcijas
 • Organiskais apmeklējums
 • Atpakaļsaišu (backlink) profils

CITAS METRIKAS UN SIGNĀLI

Lai arī atslēgvārdu pozīcijas un organiskais apmeklējums nemainīgi ir vieni no svarīgākajiem kvalitātes faktoriem, kad runa ir par SEO, mūsdienīga meklētājprogrammu optimizācija paredz fokusēšanos arī uz citiem signāliem, kas ietekmē kopējo lapas veiktspēju un atspoguļojumu Google organiskajos rezultātos. Zemāk rakstā par dažiem no tiem.

Impresijas
Jēdziens “impresija” vienkāršiem vārdiem skaidrojams – parādīšanās, proti, tas, cik daudzi redzēja (nevis klikšķināja) uz klienta lapas rezultātu. Lai arī sākotnēji var šķist, ka šī ir sekundāras nozīmes metrika, tā nebūt nav. Jo vairāk lietotāju redzēs uzņēmuma lapu Google rezultātos, jo lielāka iespēja palielināt klikšķu īpatsvaru pret impresijām (CTR). Lielākoties impresiju izaugsme panākama ar dažāda satura formu izmantošanu mājaslapā un ārpus tās, piemēram, Google My Business profila izveide, ALT tekstu pievienošana attēliem, lai parādītos arī image search rezultātos, datu marķēšana ar schema.org u.c. Impresiju izaugsmes noteikšanai izmantojama platforma Search Console, kur sadaļā “performance” iespējams pārraudzīs šos datus.

Kopējais atslēgvārdu skaits Google organiskajos rezultātos
Ne mazāk svarīgi ir sekot līdzi arī tam, uz cik atslēgvārdiem kopumā ir atrodama klienta mājaslapa. Mārketinga aģentūra, kas nodrošina SEO pakalpojumu, iespējams, monitorē tikai stratēģiski primāros atslēgvārdus, kas nav nepareizi, taču, veidojot izaugsmes apkopojumus par ceturksni, sezonu vai gada griezumā nepieciešams pievērst uzmanību arī šīm kopējā atslēgvārdu skaita svārstībām. Visērtāk šāda informācija pārskatāma iepriekš minētajā platformā Search Console vai lietotnē Ahrefs (sk. diagrammu zemāk).

Iesaistes rādītāji un lietojamība
Par mājaslapas autentiskumu Google acīs noteikti var izdarīt secinājumus arī pamatojoties uz iesaistes rādītājiem. Kas ir iesaistes rādītāji? Tie ir signāli, kas parāda lietotāju uzvedību un statistiku lapā. Kā dažus no būtiskākajiem SEO kontekstā var minēt:

 • Bounce Rate (atlēcienu līmenis)
 • Vidējais sesijas ilgums
 • Apskatīto lapu skaits vienas sesijas ietvaros
 • Organiskā apmeklējuma īpatsvars
 • Jauno lietotāju īpatsvars

KO PIEPRASĪT NO DIGITĀLĀ MĒRKATINGA AĢENTŪRAS, KAS NODROŠINA SEO PAKALPOJUMU?

Vairumā gadījumu, kad budžeta ekonomēšanas vai citu apsvērumu dēļ uzņēmumi nosliecas par labu freelance darbaspēka vai mazo aģentūru noalgošanai, novērojamas daudzas nepilnības attiecībā gan uz SEO aktivitāšu procesu, gan datiem un atskaitēm, kādas tiek piegādātas klientam. Rodas jautājums – ko pieprasīt no aģentūras?

 1. Projekta sākumposmā neatņemama sastāvdaļa ir priekšizpēšu veikšana (atslēgvārdu izpēte, tehniskais audits un konkurentu analīze). Bez šīm aktivitātēm tālākais SEO optimizācijas process nav iedomājams, jo tikai tādā veidā iespējams identificēt mājaslapas patreiszējo stāvokli, tirgus potenciālu un objektīvi izvirzīt SEO mērķus.
 2. Pilna rezultātu pārraudzība. Klientam ir tiesības būt lietas kursā par svarīgākajiem kvalitātes rādītājiem, kas skar pakalpojumu, kurā investēts budžets. Atskaitēs jābūt iekļautiem datiem par atslēgvārdu pozīcijām, apmeklējuma svārstībām, iesaistes faktoriem, ārējām SEO aktivitātēm un plānotajām aktivitātēm. Ja līdzšinējais SEO pakalpojuma sniedzējs šādus datus nespēj nodrošināt, rodas pamatotas bažas par sadarbības partnera kompetenci un caurspīdīgumu.
 3. Stratēģija un aktivitāšu plāns. Sadarbības sākumfāzē jābūt precīzam aktivitāšu plānam turpmākajiem mēnešiem.
 4. Mērķu izpilde. Lielākajā daļā mājaslapu iespējams identificēt mērķus – arī tajos gadījumos, kad tā nav e-komercija. Pat ja uzņēmējs nodarbojas ar juridiskajiem pakalpojumiem, šādā gadījumā aizpildīta kontaktforma vai zvans uz biroja tālruna var tikt uzskatīts par izpildītu mērķi. Attiecīgi arī SEO pakalpojuma nodrošinātājam jābūt lietas kursā un jāspēj nodrošināt klientu ar datiem par to, kā šie mērķi tiek izpildīti.

ILGTERMIŅA IEGUVUMI ZĪMOLAM NO SEO OPTIMIZĀCIJAS

Visi uzņēmēji, kuru produktu un pakalpojumu popularizēšanā SEO tiek izmantots kā viens no mārketinga instrumentiem, tiek aicināti kritiski izvērtēt, vai to rīcībā ir pietiekami dati par augstāk minētajiem kvalitātes rādītājiem.
SEO var kalpot kā spēcīgs atbalsts biznesa attīstīšanai gan online, gan offline vidē, nodrošinot zīmolam sekojošus ilgtermiņa ieguvumus:

 • Augstāka redzamība internetā
 • Iespēja atbildēt uz jau esošu lietotāju interesi par precēm vai pakalpojumiem
 • Augstāks mājaslapas apmeklējums
 • Lietojamības, satura un tehnisko faktoru uzlabojumi
 • Zīmola atpazīstamība

Ja arī Tavā uzņēmumā nepieciešama palīdzība kādā SEO jautājumā (t.sk. novērtēt, vai līdzšinējās SEO aktivitātes ir cenai atbilstošas un vai esošie pakalpojuma sniedzēji nodrošina ar svarīgākajiem datiem pietiekamā apjomā), aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected] vai aizpildot kontaktformu https://infinitum.agency/kontakti/