Skip to main content

KĀ UZŅĒMUMI NO ATŠĶIRĪGĀM NOZARĒM PLĀNOJA 2020. GADĀ IZMANTOT SOCIĀLOS TĪKLUS SAVU IZVIRZĪTO MĀRKETINGA MĒRĶU SASNIEGŠANAI UN KĀ/VAI PLĀNUS IR MAINĪJIS COVID-19?

KĀ UZŅĒMUMI NO ATŠĶIRĪGĀM NOZARĒM PLĀNOJA 2020. GADĀ IZMANTOT SOCIĀLOS TĪKLUS SAVU IZVIRZĪTO MĀRKETINGA MĒRĶU SASNIEGŠANAI UN KĀ/VAI PLĀNUS IR MAINĪJIS COVID-19?

2019. gada nogalē, kad vēl nebija izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19, Infinitum Agency veidoja sociālo tīklu aptauju, kurā piedalījās vairāk kā 70 dažādu nozaru un lielumu Latvijas uzņēmumi. Tostarpā, e-komercijas, nekustamo īpašumu, ražošanas, izglītības, medicīnas un tūrisma uzņēmumi. Aptaujas ietvaros uzņēmumi dalījās savā sociālo tīklu pieredzē un izvirzītajos mērķos 2020. gadam. Turpmākajā rakstā ielūkosimies pērnā gada aptaujas rezultātos un tos salīdzināsim ar pavisam nesen veikto Infinitum Agency pētījumu par to “Kā uzņēmumi pielāgojas apstākļiem COVID-19 laikā”, lai varētu veikt secinājumus par sociālo tīklu izmantojumu uzņēmumu mārketinga aktivitātēs šobrīd.

Rezultātu apkopojums no 2019. gada nogalē veiktās aptaujas

Aizvadītā gada nogalē veidotajā aptaujā lūdzām dažādu uzņēmumu mārketinga, zīmolu vai projektu vadītājiem, kuru pārraudzībā ir sociālo tīklu satura izveide, monitorings un analīze aizpildīt aptauju par sociālajiem tīkliem uzņēmumā. Aptaujas galvenais mērķis bija noskaidrot kā uzņēmumi dažādās nozarēs izmanto sociālos tīklus savās mārketinga aktivitātēs un vai sociālo tīklu izmantojums palīdz sasniegt kopējos mārketinga izvirzītos mērķus.

Aptauju iesākām ar izzinošu jautājumu: “Vai sociālie tīkli palīdz uzlabot Jūsu uzņēmuma mārketinga rādītājus?”, uz kuru bija apstiprinoša atbilde – 87,3% no respondentiem apstiprināja, ka sociālie tīkli palīdz uzlabot mārketinga rādītājus (skat. grafiku Nr.1). Lielākā daļa no respondentiem (36,6%) aktīvi sociālos tīklu komunikāciju izmanto jau 3 – 5 gadus. 38% no aptaujātajiem uzņēmumiem, savos sociālajos tīklos pavada tikai līdz 1 stundai dienā, savukārt, 33% respondentu soc.tīklos pavada līdz 2 sundām dienā, un tikai 16% respondentu savos uzņēmuma sociālajos tīklos pavada līdz 3 stundām dienā.

Infinitum Agency sociālo tīklu speciāliste Maija Jansone komentē: “Aptaujas rezultāti atspoguļo reālo situāciju – darbība sociālajos tīklos nav sprints! Uzņēmumi, kuri tos aktīvi izmanto jau vairākus gadus, attiecīgi novēro pienesumu kopējā mārketinga stratēģijā. Ja sociālajos tīklos netiek veidots kvalitatīvs saturs un nenotiek aktīva komunikācija, tad arī rezultāti nenesīs vēlamos augļus. Kā arī, pavadītais laiks uzņēmuma sociālajos tīklos ir viens no indikatoriem, lai spriestu par ieguldījumu un kvalitatīva satura izveidi, nemaz nerunājot par komunikācijas/ reklāmas analīzi.”

Kādā sektorā uzņēmumi komunicē sociālajos tīklos? 43,66% no aptaujātajiem uzņēmumiem komunicē B2C (business to consumer) sektorā (skat. grafiku Nr.2). Vairumā uzņēmumu sociālo tīklu komunikāciju nodrošina iekšējie resursi (uzņēmuma darbinieki), tomēr 80,6% no visiem aptaujātajiem atzina, ka komunikācija uzņēmuma sociālajos tiklos varētu būt labāka. Tāpat arī lielākā daļa uzņēmumu (62,5%) atzīst, ka retu reizi veic sociālo tīklu komunkācijas rezultātu analīzi un izvirza priekšlikumus/ uzlabojumus turpmākajai komunikācijai.

Pārsla Kolosova, Infinitum Agency sociālo tīklu speciāliste uzskata, ka: “Veiksmīgai komunikācijai ir jābūt regulārai un tā ir regulāri jāanalizē. Lai gūtu panākumus, vienalga kādā sektorā uzņēmums darbojas, ir jāizprot uzņēmuma auditorija un uz tās interesēm/ vajadzībām jābalsta sociālo tīklu komunikācija. Rezultāti ir pastāvīgi jāanalizē, lai zinātu ar kādu saturu auditorija visvairāk iesaistās un ar kādu nē. Tikai mērķttiecīgi analizējot rezultātus ir iespējams iegūt vēlamo rezultātu, citādāk sociālo tīklu komunikāciju var uzskatīt, ka tā tiek veidota tikai tādēļ, ka “citi uzņēmumi tā dara”. Arī sociālajiem tīkliem ir mērāmi dati, kuros ir vērts iedziļināties, lai uz tiem balstoties, varētu veidot kvalitatīvu saturu.”

Viens no galvenajiem jautājumiem, ko vēlējāmies noskaidrot ar aptaujas palīdzību bija “Kāds ir Jūsu uzņēmuma galvenais mērķis, lietojot sociālos tīklus?”. Aptaujas rezultātos redzmas, ka vairākumam uzņēmumu (35,4%) ir svarīga zīmola atpazīstamība (awareness). Otrs svarīgākais mērķis bija palielināt uzņēmuma kopējos pārdošanas rezultātus, ko atzina par galveno mērķi 32,3% no respondentiem. Mazāk svarīgs mērķis apaujas dalībniekim ir sasniegt jaunu auditoriju un uzlabot klientu lojalitāti zīmolam (skat. grafiku Nr.3).

Infinitum Agency sociālo tīklu speciāliste Laura Celmāra skaidro: “Vairums uzņēmumu, kas agresīvi tiecas pēc pārdošanas rezultāta palielināšanas, bieži vien aizmirst par cilvēcisko faktorus: auditorijas sociālo tīklu lietošanas pieredze, asociācijas ar zīmolu un apkalpošanas kvalitāte. Aicinu galvenajam sociālo tīklu komunikācijas mērķim pakārtot apakšmērķi, lai “pirmais iespaids” klientam ar zīmolu rezumētos ne vien pirkumā, bet arī uzticībā un lojalitātē.”

2019. gadam noslēdzoties, uzņēmumi Latvijā izvēlējās lietot tādus sociālo tīklu kanālus kā: Facebook, Instagram un LinkedIn (pēc 2017. gada pētījuma datiem tie bija: Facebook, Twitter, Instagram).


Infinitum Agency sociālo tīklu speciāliste Laura Celmāra apstiprina, ka: “No visiem Latvijā strādājošajiem cilvēkiem (ekonomiski aktīvajiem), 28,3% ir izveidots LinkedIn profils. Pēdējo gadu laikā, Latvijā LinkedIn lietotāju skaits ir audzis par 11% (sasniedzot jau 326’700 aktīvus lietotājus). Eiropas dati apstiprina, ka Latvija ierindojas 19. vietā pēc LinkedIn lietotāju skaita izaugsmes. Aptaujas rezultātos atspoguļojas, ka aizvien retāk uzņēmumi izvēlas izmantot Twitter un Youtube, papildus resursu ieguldījumu dēļ. Tāpat jau vairāku gadu garumā savu popularitāti uzņēmumu vidū ir zaudējuši tādi kanāli kā Draugiem.lv un Vkontakte. Par lielu pārsteigumu, salīdzinot ar 2017. gada pētījumu, uzņēmumi izmanto 3x vairāk Pinterest, tomēr visstraujāk augošo TikTok neizvēlas auditorijas neatbilstības dēļ ( 2017. gadā 1,4% aptaujāto izmantoja Snapchat).”

Uzņēmumi pēc saviem novērojumiem pārliecinoši argumentē, ka viņu sociālo tīklu auditorija visbiežāk iesaistās ar izvietoto saturu, ja biznesa lapā ir nopublicēta dabiska bilde vai pārpublicēts bloga/ mediju raksts, video vai Story (skat. grafiku Nr.4). Infinitum Agency sociālo tīklu speciāliste Maija Jansone komentē: “Latvijā uzņēmumi pēdējo gadu laikā arvien aktīvāk savos sociālos tīklos publicē smieklīgus video un “memes”, taču ne tā iemesla dēļ lietotāji seko uzņēmumiem. Viņi vēlas saņemt noderīgu informāciju, uzzināt par akcijām vai jauniem produktiem, tāpēc arī bildes un pārpublicēti raksti nereti performē labāk.”

Kā un vai COVID-19 ir mainījis zīmolu plānus attiecībā uz sociālo tīklu komunikāciju?

Pavisam nesen veiktajā Infinitum Agency pētījumā “Kā uzņēmumi pielāgojas apstākļiem COVID-19 laikā” uzņēmumi atzina, ka cītīgi strādā pie tā, lai varētu turpināt nodrošināt pakalpojumu iepriekšējā līmenī. Tostarp, 74% no aptaujātajiem atzina, ka plāno saglabāt ieplānotās mārketinga aktivitātes vai pa tās palielināt, lai radītu papildu interesi par savu uzņēmumu. Arī šajā veiktajā pētījumā piedalījās dažādu nozaru un lielumu uzņēmumi, kuri izjūt COVID-19 ietekmi uz uzņēmumu.

Šobrīd ir svarīgi pārplānot savu uzņēmumu darbības principus, lai varētu pielāgoties jaunajiem apstākļiem – strādāšanai no mājām, citādākai komunikācijai ar klientiem, būt daudz pieejamākiem – lai varētu turpināt nodrošināt savu pakalpojumu tiem.

Infinitum Agency sociālo tīklu speciālisti pieļauj, ka 2019. gada nogalē daudzi uzņēmumi savā mārketinga stratēģijā nebija iekļāvuši sociālos tīklus, tomēr tagad ir pat spiesti tos izmantot. Cilvēki pašlaik pavada daudz vairāk laika mājās, tai skaitā arī sociālajos tīklos. Pētījumā vairāk kā 100 uzņēmumi atbildēja, ka plāno aktīvāk izmantot sociālos tīklos (skat. grafiku nr.5) un atzina sociālos tīklus par vienu no svarīgākajiem mārketinga kanāliem šajā periodā.

Šajā laika posmā būtu muļķīgi neizmantot sociālo tīklu piedāvātās iespējas vai arī pārtraukt komunikāciju. Kā redzams, aktivitāte sociālajos tīklos ir palielinājusies un šis ir īstais laiks, kad uzņēmumiem tas būtu un ir jāizmanto!

Kad 2019. gada nogalē uzņēmumiem tika vaicāts “Kāds ir galvenais mērķis, kuru vēlaties sasniegt ar sociālajiem tīkliem 2020. gadā?” 28,2% no aptaujātajiem atbildēja, ka vēlas sasniegt jaunus lapas sekotājus. Savukārt tikai 25,3% atbildēja, ka vēlas uzlabot savu sociālo tīklu kopējos rādītājus (skat. grafiku Nr.6).

Infinitum Agency sociālo tīklu speciālisti vienmēr ir uzsvēruši, ka lapas sekotāju daudzums NAV svarīgākais rādītājs. Protams, ir patīkamāk, ja Facebook lapai vai Instagram kontam ir 15 tūkstoši sekotāju, taču šobrīd uz to noteikti nevajadzētu koncentrēties. Kā iepriekš tika minēts, vairāk kā 80% no aptaujātajiem uzņēmumiem, 2019. gada nogalē atzina, ka viņu sociālo tīklu rādītāji varētu būt labāki. Nu lūk! Šis arī ir galvenais punkts pie kura vajadzētu pieturēties. Kā to panākt? Analizējot izdarīto, analizējot publikāciju un reklāmu rezultātus, iesaistes rādītājus un citas lietas.

Infintum Agency sociālo tīklu speciālisti aicina uzņēmumus apdomāt visas iespējas, ko sniedz sociālie tīkli, jo īpaši tagad! Kā un vai COVID-19 ir mainījis zīmolu plānus attiecība uz sociālo tīklu komunikāciju? – jā, ir mainījusies uztvere par sociālajiem tīkliem, jo tos plāno izmantot biežāk un tieš tagad tos uzskata par vienu no svarīgākajiem mārketinga kanāliem!

Pagājušajā gadā jautājot uzņēmumiem “Kāds ir Jūsu galvenais mērķis “boostojot”/ reklamējot ziņas sociālajos tīklos?” 64,9% aptaujāto atzina, ka regulāri izmanto maksas pakalpojuma (post boost) iespēju sociālajos tīklos. Galvenie mērķi šai darbībai ir: konversiju palielināšana mājaslapā (pirkums vai atstāta kontakinformācija) (27,4%), zīmola atpazīstamības veicināšana (19,6%), mājaslapas apmeklējuma veicināšana (17,6%). Mazāk tiek pievērsta uzmanība tādu mērķu sasniegšanai kā: auditorijas iesaistes veicināšana, jaunu sekotāju piesaiste sociālajiem tīkliem un plašas/ jaunas auditorijas sasniedzamība.

“No pieredzes un novērojumiem ikdienas darbā ar klientiem, šie arī ir galvenie mērķi, kurus klienti izvirza, veicot sociālo tīklu publikāciju reklamēšanu. Protams, katram klientam ir cita nozare un citi mērķi, tomēr visbiežākie ir mājaslapas apmeklējums un zīmola atpazīstamības veicināšana. Jebkurā gadījumā, veicot publikācijas sponsorēšanu, tiek sasniegta arvien jauna auditorija un veicināta auditorijas iesaiste. Katram uzņēmumam, pirms ziņu boostošanas ir jāzina skaidrs mērķis (KPI – key performance indicators), ko vēlas panākt ar reklāmu, lai investīcija sociālajos tīklos ir veiksmīga.” skaidro sociālo tīklu speciāliste Pārsla Kolosova.

Facebook kanālā post boost iespēja tiek izmantota 2,63 reizes vairāk kā Instagram. Vairākums uzņēmumu atklāja (58,4% no aptaujātajiem), ka sociālo tīklu vajadzībām tērē līdz 100€. Tikai 13,2% ir gatavi katru mēnesi ieguldīt vairāk kā 400€ sociālo tīklu kanālu attīstībai (skat. grafiku Nr.8).

Infinitum Agency sociālo tīklu speciāliste Pārsla Kolosova komentē: “Ieguldīto resursu apjoms sociālajos tīklos ir atkarīgs no katras nozares un izvirzītajiem KPI. Pirms publikāciju reklamēšanas ir jāizrēķina aptuvenās izmaksas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Katrai nozarei, kā arī katrai valstij ir atšķirīgas CPC un CPR izmaksas. Vidējā, aptuvenā summa, ko vajadzētu ieguldīt sociālajos tīklos ir 100€ – 150€ mēnesī. Tas arī, protams, atšķirās no izvirzītajiem mērķiem, kurus vēlas sasniegt. Tomēr jāņem vērā, ka nemaz neieguldot investīcijas sociālajos tīklos visbiežāk uzņēmumu lapu ziņojumi “nogrimst” starp pārējiem ziņojumiem, tādēļ, lai uzturētu sociālo tīklu algoritma pozīcijas ir vērts padomāt par publikāciju boostošanu.”

Ja arī šobrīd tiek plānotas reklāmas aktivitātes sociālajos tīklos, tad tiešām ļoti svarīgi ir izvērtēt cik daudz Jūs esat gatavi ieguldīt, lai varētu attiecīgi izvirzīt mērķus vai arī otrādāk – izvirziet mērķus un tad aprēķiniet, cik daudz būs jāiegulda, lai tos sasniegtu. Ņemiet vērā, ka tieši šobrīd ir salīdzinoši lielāka konkurence reklamējoties kā arī ir palēninājusies Facebook darbība reklāmu izskatīšanā, tādēļ augstus rezultātus un mega pārdošanas apjoma palielinājumus negaidiet pēc 1 palaistas reklāmas.

Noslēgumā, salīdzinot uzņēmumu izvirzītos mērķus iepriekšējā gada nogalē ar pašlaik esošo situāciju, uzņēmumi ir gatavi daudz vairāk iesaistīties sociālo tīklu satura veidošanā, lai sasniegtu izvirzītos mārketinga mērķus un lai spētu nodrošināt savu pakalpojumu arī pašlaik. Lai šobrīd uzturētu veiksmīgu sociālo tīklu komunikāciju, lūdzu, nepārcenties ar agresīvu pārdošanu pat, ja tas ir viens no galvenajiem mērķiem. Pārdot produktu sociālajos tīklos nav grūti, taču noturēt klientu lojalitāti un izveidot patīkamu asociāciju ar zīmolu var būt grūti ar agresīvām pārdošanas reklāmām. Atceries, ka sociālie tīkli šobrīd mudž no ziņām par COVID-19, tādēļ atstāj jaunumu paziņošanu mediju pusē. Kā arī atceries, ka sociālos tīklus cilvēki izmanto ne tikai lai iepirktos, uzzinātu jaunumus, bet arī, lai izklaidētos. Esi atvērts un kamēr vienam klientam pārdod savu produktu vai pakalpojumu, tikmēr izklaidē otru klientu un trešo klientu iepazīstini ar savu zīmolu!

Dalies ar rakstu publiski vai nosūti to saviem kolēģiem un atceries, ja Tavam pārstāvētajam uzņēmumam ir nepieciešama palīdzība sociālo tīklu komunikācijā, sazinies ar mūsu speciālistiem un tiekamies online konsultācijā!