Skip to main content

Mājaslapas lietojamība kā SEO faktors 2021. gadā: Core Web Vitals

Core Web Vitals ir viens no SEO nozares pēdējā laika apspriestākajiem tematiem. Google ir paziņojusi, ka tas kļūs par reitinga faktoru 2021.gada maija algoritma atjauninājumā, kurā tiks apvienoti arī esošie, ar UX saistītie, signāli. Bet, kas tas īsti ir un kā to uzlabot? Lai uzzinātu vairāk, turpini lasīt mūsu bloga rakstu.

Kas ir Core Web Vitals?

Core Web Vitals ir specifisku mājaslapas lietojamības un tehnisko prasību kopums, kas kalpo par noteicošu lietotāja pieredzes un SEO kvalitātes rādītāju. To galvenais mērķis ir mērīt to, kā lietotāji izjūt mājaslapas ātrumu, responsivitāti un vizuālo stabilitāti. Piemēram, laiks, cik ilgi pavadi gaidot, kamēr ielādēsies visi mājaslapas elementi utml. Core Web Vitals sastāv no vairākiem (tostarp trim svarīgākajiem) specifiskiem lapas ātruma un lietotāju mijiedarbības mērījumiem: CLS, LCP un FID.

LCP (Largest Contentful Paint): laiks, kas nepieciešams lapas galvenā satura ielādēšanai, neatkarīgi no tā vai tas ir attēls vai teksts. Ideāls LCP mērījums ir 2,5 sekundes vai ātrāk.

FID (First Input Delay): laiks, kas nepieciešams lapas interaktīvai darbībai, neatkarīgi no tā vai tas ir klikšķis, ritināšana utt. Ideāls mērījums ir mazāks par 100 milisekundēm. Labākais veids, kā nodrošināt, lai darbības notiktu ātri ir samazināt JavaScript darbību.

CLS (Cumulative Layout Shift): negaidītas vizuālās lapas satura izkārtojuma maiņas apjoms. Ideāls mērījums ir mazāks par 0,1.

Jaunais “lapas pieredzes” kvalitātes standarts apvienos Core Web Vitals ar jau esošajiem signāliem:

 • Mobile-friendliness (draudzīgs mobilajām ierīcēm)
 • Safe-browsing (droša lietotājiem, lapa nesatur ļaunprātīgu vai maldinošu saturu)
 • HTTPS-security (lapa tiek apkalpota, izmantojot HTTPS)
 • Intrusive interstitial guidelines (lapas saturs ir viegli pieejams lietotājiem)
(Avots: Search Engine Journal)

Mājaslapas Core Web Vitals rādītāju mērīšana

Lai saprastu vai Tavai mājaslapai ir nepieciešami uzlabojumi, pēc Core Web Vitals ieviešanas, ir nepieciešams izmērīt rādītājus. Ja sākotnēji to varēji izdarīt tikai Chome UX atskaitēs, tad šobrīd Google ir paplašinājusies un kopumā piedāvā jau 6 veidus:

 • Search Console
 • PageSpeed Insights
 • Lighthouse
 • Chrome DevTools
 • Chrome UX Report
 • Web Vitals Extension

Plašāk par katra rīka izmantošanas iespējām vari uzzināt šeit: https://bit.ly/3v2SE24

Search Console

Turpinājumā aplūkota Search Console un tās piedāvātās iespējas. Viena no Search Console iespējām ir Page experience rezultātu iegūšana. Tā attaino to, kāds mājaslapas iekšējo saišu īpatsvars (%) atbilst labas lapas pieredzes (page experience) pamatkritērijiem. Signāli, kas to ietekmē:

 • Core Web Vitals
 • Mobile Usability
 • Ads Experience
 • Security issues
 • HTTPS

Savukārt pašā Core Web Vitals skatā ir pieejami plašāki rezultāti, kurus analizējot, var izdarīt secinājumus par mobilās un datora versijas vietņu attainošanas efektivitātes rezultātiem.

Kas liecina par “sliktu lapas pieredzi”?

Saskaroties ar jauniem algoritmiem, pirmajā mirklī ne vienmēr ir skaidrs vai esošā mājaslapa atbildīs meklēšanas kritērijiem. Turpmāk esam uzskaitījuši vairākus faktorus, kuriem jāpievērš pastiprināta uzmanība un kuri liecina, ka steidzami nepieciešams Core Web Vitals audits un optimizācija:

 • Uzskatāmas ātrdarbības nepilnības;
 • Acīmredzami sliktas lietojamības piemēri;
 • Kopējais FID pārsniedz 300 milisekundes;
 • Kopējais LCP pārsniedz 4 sekundes;
 • Kopējais CLS pārsniedz 0.25;
 • Search Console uzrāda “poor pages” īpatsvaru virs 50 %;
 • Strauja atslēgvārdu pozīciju pasliktināšanās pēc 01.05.2021.

Apkopojot visu par jauno Core Web Vitals algoritmu, var secināt, ka tas ietekmēs* SEO reuzltātus tieši tām mājaslapām, kuru ātrdarbības un lietojamības testi uzrāda zemus reultātus (it īpaši mobilajās ierīcēs).

Vēlies saņemt pilnu pārskatu par katras mājaslapas iekšējās saites atbilstību Core Web Vitals prasībām, turklāt rekomendācijas par konkrētu tehnisko izmaiņu ieviešanu lapā, lai sekmētu šo rādītāju izaugsmi? Droši sazinies ar mums, aizpildot konsultācijas pieteikuma formu vai rakstot uz [email protected]