Skip to main content

CASE-STUDY: FACEBOOK VIDEO KAMPAŅU IETEKME UZ TIEŠO APMEKLĒJUMU MEDICĪNAS INDUSTRIJĀ

Situācijas apraksts:  Uzņēmumam tika izveidota video kampaņa, kuras realizācijas termiņš bija 27 dienas. Tika salīdzināti iepriekšējā gada rezultāti, lai izslēgtu sezonalitātes faktoru; būtiskas izmaiņas pirms un pēc akcijas perioda pagājušajā gadā nebija vērojamas. Video kampaņas laikā netika izmantotas citas aktivitātes, kas aktīvi veicinātu zīmola atpazīstamību.
Industrija: Kampaņa tika realizēta medicīnas industrijas pārstāvim.
Kampaņu primārais mērķis: Piesaistīt mājaslapai jaunus, taču ieinteresētus lietotājus.
Reklāmas platforma: Facebook
Reklāmas materiāls: Video
Rezultāti: Kampaņas laikā tika sasniegti 30350 unikālie lietotāji un reklāma vidēji tika parādīta 1.93 reizes. Kampaņas laikā papildus tiešajiem kampaņas rezultātiem tika novērotas izmaiņas arī tiešā (Direct) apmeklējuma plūsmas datos.
Jauno lietotāju skaits palielinājās par 82.98%. Kampaņas laikā pieaugušais tiešo apmeklētāju skaits būtiski nav ietekmējis to kvalitāti:

  • Rādītājs bounce rate ir pieaudzis par 0.004% (no 39.85% pirms video kampaņas uz 40.00% kampaņas periodā);
  • Nedaudz ir uzlabojies rādītājs pages / sessions, kur ir pieaugums no 3.62 lapu apmeklējuma pirms video kampaņas uz 3.94 lapu apmeklējumu kampaņas laikā;
  • Ir manāms kritums average session duration rādītājā no 07:10 min vidējā laika pirms kampaņas uz 06:46 min vidēji pavadītā laika lapā kampaņas gaitā.

Attiecīgi var secināt, ka piesaistītā auditorija ir bijusi veiksmīgi noteikta un piesaistīti relevanti cilvēki. Līdzīgu tendenci var novērot arī aizpildīto pieteikumu ziņā:

  • Akcijas laikā tiešā apmeklējuma conversion rate ir samazinājies no 13.53% uz 9.17%;
  • Savukārt veikto pieteikumu apjoms ir pieaudzis par 22.22%, kas ir būtiski uzlabojis ieņēmumus ne tikai caur tiešajiem kampaņas rezultātiem, bet arī palielinājis tiešā apmeklējuma radīto vērtību.

Rezultātā Facebook video kampaņu ietekmē ir pieaudzis apmeklējums tiešajam kanālam, kā arī uzlabojies pieteikumu skaits, saglabājot līdzīgas kvalitātes iesaisti pamatsaturā.

SadaļaKampaņas frekvenceNew usersSessionsBounce ratePages / SessionsAvg. Session DurationConversion rateConversion volume
Video reklāmas periods1.93+82.98%+80.45%40.003.946:469.17+22.22%
Pirms video reklāmas39.853.627:1013.53
Starpība, %0.0040.87%-5.69%-32.22%

Ja Jums ir interese par detalizētākiem datiem, droši rakstiet uz [email protected]!