Skip to main content

Kā apgūt jaunus tirgus ar digitālo reklāmu?

Pateicoties interneta videi un digitālajiem kanāliem, biznesa paplašināšana, aptverot jaunus tirgus, ir kļuvusi ātrāka un vieglāka kā jebkad agrāk. Ar digitālās reklāmas palīdzību mēs varam parādīt sevi lietotājiem otrā pasaules malā vien ar dažu klikšķu palīdzību. Tomēr ienākšana jaunā tirgū vienmēr ir izaicinājums un jāsaprot, ka digitālā reklāma jaunam tirgum nav tikai piedāvāto produktu vai pakalpojumu demonstrēšana internetā. Tā ir arī pārliecinošu un mērķtiecīgu vēstījumu nodošana auditorijai un datos balsītu lēmumu pieņemšana. Lai veiksmīgi iekarotu jaunus tirgus ir nepieciešama daudzpusīga pieeja, kas ļauj uzņēmumam ne tikai piesaistīt savu potenciālo klientu uzmanību, bet arī spēj tos iesaistīt jēgpilnos veidos, kas veicina zīmola lojalitāti un uzticēšanos. To var izdarīt izveidojot piemērotu digitālās reklāmas stratēģiju, un, tai sekojot. Talāk rakstā apskatīsim, kādus soļus ir jāveic, lai to panāktu.

Tirgus un konkurentu izpēte

Pati lielākā kļūda, ko daudzi pieļauj cenšoties iekarot jaunus tirgus, ir balstīšanās uz esošā tirgus datiem. Pat relatīvi līdzīgos tirgos, piemēram, kaimiņvalstīs ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu, var būt ļoti atšķirīga lietotāju uzvedība, konkurence, reklamēšanās iespējas un daudzi citi aspekti. Pirms vispār tiek runāts par aktīvu tirgus iekarošanu, ir jānoskaidro sekojošas lietas:

  • Cik lielu auditoriju jāuzrunā?
  • Kādas ir auditorijas vērtības, vajadzības un “sāpes” konkrētajā tirgū?
  • Kādos kanālos auditoriju ir iespējams sasniegt?
  • Kas ir tiešie un netiešie konkurenti?
  • Kādus diditālos kanālus izmanto konkurenti?
  • Kā lietotājus uzrunā konkurenti?

Visu, kas attiecas uz auditoriju ir iespējams noskaidrot veicot padziļinātu izpēti, izmantojot pieejamos statistikas datus un pētījumus par lietotāju psiholoģiju konkrētajā tirgū. Savukārt visu, kas attiecas uz konkurentiem un to aktivitātēm digitālajā vidē, var izpētīt izmantojot dažādus rīkus. Piemēram, mājaslapas apmeklējuma datus un kanālu sadalījumu var izpētīt, izmantojot tādus rīkus kā Similarweb, Semrush un Ahrefs. Plašākai datu analīzei būs nepieciešamas šo rīku maksas versijas, taču pamata informāciju iespējams iegūt arī no bezmaksas versijām. Konkrētākus konkurentu reklāmas piemērus var atrast, piemēram, Meta Ad Library un Ads Transparency Center – Google, ja konkurenti reklamējas kādā no šiem kanāliem.

Mērķu izvirzīšana

Precīzi definēti mērķi norāda pareizo virzienu, palīdz novērtēt panākumus un virza lēmumu pieņemšanu visas kampaņas laikā. Taču tikai pēc tam, kad ir radusies izpratne par esošo tirgus situāciju, ir iespējams izvirzīt mērķus, kas atbilst reālajai situācijai un uzņēmuma mārketinga budžeta iespējām. Digitālās reklāmas mērķiem ir jāsaskan ar plašākiem uzņēmējdarbības mērķiem, tāpēc sākumā ir jāatbijd uz jautājumu, ko jūs kā uzņēmums vēlaties sasniegt, un, kā digitālā reklāma var veicināt šo mērķu sasniegšanu? Sadaliet biznesa mērķus konkrētos digitālās reklāmas mērķos. Piemēram, ja jūsu vispārējais mērķis ir palielināt ieņēmumus, jūsu digitālās reklāmas mērķi var būt vietnes apmeklējuma palielināšana, pirkumu skaita palielināšana vai apgrozījuma pieaugums. Nodrošiniet, lai mērķi būtu konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un ar noteiktu termiņu. Skaidri definējiet, ko vēlaties paveikt, izmantojot kvantitatīvus rādītājus, lai izsekotu progresam. Iestatiet laika grafiku katra mērķa sasniegšanai un izvēlieties piemērotus galvenos veiktspējas rādītājus (KPI).

Reklāmas funeļa izveide

Kad ir skaidrs, kādi ir mērķi, kurus nepieciešams sasniegt, ir jāizplāno, kā tieši to izdarīt. Viena no populārākajām digitālās reklāmas stratēģijas praksēm ir pārdošanas piltuves izmantošana. Pārdošanas piltuve ir stratēģisks koncepts, kas palīdz izplānot digitālās reklāmas kampaņas. Tas paredz, ka kampaņas tiek iedalītas trīs grupās: 

  • Piltuves augšdaļa (TOFU – Top of the Funnel), 
  • Piltuves vidus (MOFU – Middle of the Funnel), 
  • Piltuves apakša (BOFU – Bottom of the Funnel)

Jo zemāks ir piltuves posms, jo tuvāk reklāmguvumam ir lietotāji. Piltuves augšējā posmā ir auksta auditorija jeb lietotāji, kuri nezina par reklamēto uzņēmumu vai zīmolu un iespējams pat nenojauš, ka reklamētais produkts varētu būt viņiem vajadzīgs vai noderīgs. Šajā posmā ir jāizmanto vispārīgi ziņojumi, kuru mērķis ir iepazīstīnāt ar zīmolu un tā vērtībām. Šī posma kampaņas parasti neienes reklāmguvumus vai iesnes pavisam nelielu reklāmguvumu skaitu, taču šīm kampaņām ir ļoti liela loma atpazīstamības veidošanā un tās veicina reklāmguvumus zemāko posmu kampaņām. Tieši tāpēc, ieejot jaunā tirgū, ir īpaši jāstrādā ar augšējā piltuves posma reklāmām. 

Vidējā posmā reklāma jau tiek rādīta lietotājiem, kuriem ir bijusi saskarsme ar reklamēto produktu vai zīmolu, tāpēc šajā posmā jau tiek izmantota pārliecinošāka komunikācija, kas aicina uz konkrētu darbību: iepazīties vairāk ar produktu, apmeklēt mājaslapu, izskatīt visu produktu kolekciju, lasīt bloga rakstus vai iepirkšanās ceļvežus utml.

Piltuves apakšējais posms ir paredzēts esošajiem klientiem, lai veicinātu klientu noturēšanu vai lietotājiem, kuri ir bijuši ļoti tuvu reklāmguvumam, bet nav konvertējuši (nav veikuši pirkumu).

Protams, katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi, taču, visbiežāk, jauna tirgus apgūšanā, vienīgais uz ko pašā sākumā jākoncentrējas ir zīmola atpazīstamības veicināšana. Ir jācenšas saniegt maksimāli daudz lietotāju un panākt, ka tie nonāk piezemēšanās lapā un iepazīstas ar piedāvājumu. Ļoti reti notiek tā, ka lietotājs, ieraugot reklāmu, uzreiz uz tās uzspiež un konvertē. Parasti ir nepieciešami vairāki saskarsmes punkti jeb mijiedarbības ar zīmolu, līdz tiek pieņemts lēmums par pirkuma veikšanu. Tieši tāpēc nevajag cerēt uz pirkumiem jau pirmajās dienās pēc reklāmas palaišanas. Visticamāk, tas prasīs vairākus mēnešus, līdz reklāma sāks sevi atpelnīt.

Digitālās stratēģijas implementēšana un kampaņu optimizācija

Kad viss ir izplānots un ir skaidra reklāmas stratēģija, pēc kuras strādāt, var izbūvēt reklāmas kampaņas. Veidojot reklāmas kampaņas, ir svarīgi pieturēties pie iepriekš uzstādītajiem mērķiem un veiktās izpētes. Kampaņu struktūrai un visiem kampaņu iestatījumiem ir jāveicina mērķu sasniegšana. Kad tas ir izdarīts, ir jāgaida, kad kampaņas sāks strādāt un reklāmas kontos ienāks pirmie dati. Nereti reklāmdevēji vēlas gūt ieskatu par rezultātiem un veikt izmaiņas jau pēc pāris dienām, kad reklāma tikusi aktivizēta, taču ar to nedrīkst pārsteigties, jo īpaši tad, ja runa ir par reklamēšanos jaunos tirgos. Ir jāpaiet vismaz divām nedēļām, lai iegūtu pietiekamu datu apjomu, uz kuru balstīt turpmāko kampaņu optimizāciju. Šo pirmo pāris nedēļu laikā, visticamāk, kampaņu performance nebūs ļoti veiksmīga un reklāmā ieguldītā nauda netiks iztērēta efektīvākajā iespējamajā veidā, taču šim posmam ir nepieciešams iziet cauri, lai iegūtu uzticamus datus.

Digitālā reklāma, protams, nav vienīgais digitālā mārketinga paņēmiems kā iekarot jaunus tirgus. Tā noteikti būs ātrākais un īstermiņā efektīvākais veids, kā likt jaunai auditorijai par sevi manīt. Kamēr digitālā reklāma iegūst datus konta optimizēšanai, tikmēr var sākt darboties ar SEO stratēģiju un sociālajiem tīkliem gan atpazīstamības, gan pirkumu veicināšanai. 

Gadījumā, ja vēlies paplašināties jaunā tirgū ar digitālā mārketinga palīdzību, droši sazinies ar mums, rakstot uz: [email protected] vai aizpildot mājaslapā formu