Skip to main content

KĀDA IR ATŠĶIRĪBA STARP IMPRESIJU UN REDZAMU IMPRESIJU?

Pirmā maksas reklāmas statistika, ko redzam, ir impresija. Tā parāda, ka mūsu reklāma ir kādam piegādāta un ielādēta pārlūkā. Taču impresija neparāda, cik cilvēkiem reklāma ir ielādēta, jo tas atskaišu sistēmā apskatāms sadaļā Reach — sasniegtie unikālie lietotāji. Iespējams, ka impresiju rādītājs ir 500, taču realitātē reklāmu redzējuši tikai 50 lietotāji. Tāpat ir vērts apskatīt arī reklāmas frekvenci jeb vidēji cik reizes katram lietotājam ielādēta konkrētā reklāma. Piemēram, minētajā gadījumā (500 impresijas un 50 unikāli lietotāji) frekvence ir 10. Parasti vizuālajām baneru un video reklāmām apmaksas princips ir CPM — Cost Per Mille jeb cena par tūkstoš impresijām, turklāt cena atkarīga no reklāmas izvietojuma.

Gribu pievērst uzmanību vēl kādam ļoti svarīgam rādītājam, kurš ir mazāk zināms, taču nozīmīgs reklāmas kampaņu sasniegtajos rezultātos — redzamās impresijas (Viewable Impressions).

KĀ IMPRESIJA KĻŪST PAR REDZAMU IMPRESIJU?

Iedomājieties, ka atverat kādu mediju portālu, piemēram, populārāko ziņu portālu Delfi. Dažu sekunžu laikā jūsu pārlūkā ielādējas pirmais skats, kur var redzēt sadaļu nosaukumus, augšējo (giga) baneri un pirmos virsrakstus. Pamazām tiek ielādēta arī portāla daļa, kas atrodas zem šī pirmā skata, ļaujot ritināt zemāk un aplūkot citus pārlūkā ielādētos virsrakstus un pavadbildes. Līdzīgi ir ar reklāmlaukiem, piemēram, Torni labajā pusē vai horizontālo lappuses pārtraukumu starp rakstiem, kas ielādējas portālā, pirms vēl esat līdz tam noritinājis. Šī ielādētā reklāma tiek ieskaitīta kā impresija, un par to tiek maksāts pēc CPM modeļa. Taču impresija kļūst par redzamu impresiju tikai tad, kad vismaz 50% no banera ir bijuši ekrānā vismaz vienu sekundi. Ir svarīgi paturēt prātā, ka atkarībā no medija par redzamajām impresijām kļūst tikai 30–70% impresiju, taču pārsvarā klients maksā par visām impresijām. Šobrīd ir ļoti maz mediju, kuri piedāvā vCPM jeb cenu par tūkstoš redzētajām impresijām (Viewable Cost Per Mille), taču šis modelis ir vērtīgākais un izdevīgākais jūsu mediju kampaņām, tāpēc iesakām to izmantot, kad vien tas ir iespējams. Ir vērts pieminēt, ka video reklāmu risinājumiem (AVOD — Advertising Video On Demand) redzamo impresiju rādītājs tuvojas 100%, un šādus risinājumus iespējams izmantot tādos portālos kā Skaties.lv.

CIK REDZAMA IR EIROPAS IMPRESIJA?

Šim rādītājam jāpievērš arvien vairāk uzmanības, jo pasaules mērogā jau kādu laiku vērojams redzamības sasniegto rādītāju (viewability performance) kritums. Pēdējā gada laikā četrās (Austrijā, Francijā, Vācijā un Zviedrijā) no 6 lielākajām Eiropas valstīm tas ir samazinājies un tikai divās (Šveicē un Polijā), kurās iepriekš redzamo impresiju rādītājs bija viszemākais, šogad tas ir uzlabojies.

Ir novērots, ka redzamības rādītāja kritumam ir vairāki iemesli: reklāmas izvietošana zemākās pozīcijās, kas mēdz nenonākt ekrānā, mediji, kas ātrāk pārlādē reklāmas, kā arī straujāka un nepacietīgāka interneta mediju patērēšana no interneta lietotāja puses.

Redzamo impresiju sarukums laika gaitā ir svarīgs aspekts reklāmas kampaņu sniegumā. Ne visās platformās var redzēt šo rādītāju, un ne visi mediji to izseko, taču rīks AdForm, ko Baltijā izmanto mediju kampaņu izsekošanai un rezultātu mērīšanai, ļauj noteikt, procentuāli cik no mūsu reklāmām tika ielādētas ekrānā. Šos rādītājus ir vērts pārskatīt kampaņas laikā vai tās noslēgumā, lai turpmāk izvēlētos medijus, kuriem redzamo impresiju rādītāji ir virs vidējā. Tas ir īpaši svarīgi, ja savām kampaņām izvēlaties apmaksas modeli CPM — tādējādi savus līdzekļus varēsiet ieguldīt medijos, kuri tos izlieto pēc iespējas optimāli. Platformās, kurās var izvēlēties CPC modeli (piemēram, Google Display Network vai Facebook), šis aspekts nav tik svarīgs, jo tajās nevar uzspiest uz reklāmas, kura nav ielādēta ekrānā.

TURPMĀKAJĀS KAMPAŅĀS PIEVĒRSIET UZMANĪBU CIK DAUDZ NO JŪSU REKLĀMĀM REĀLI TIKA IELĀDĒTAS EKRĀNĀ UN KĀDU APMAKSAS MODELI — CPC, CPM VAI VCPM — PIEDĀVĀ MEDIJS.


KĀDA IR ATŠĶIRĪBA STARP IMPRESIJU UN REDZAMU IMPRESIJU?