Skip to main content

Kāpēc sadarboties ar digitālās reklāmas aģentūru ilgtermiņā?

Ļoti daudz uzņēmumu izmanto digitālo reklāmas aģentūru sniegtos pakalpojumus, jo tam ir zināmas priekšrocības. Digitālo reklāmas aģentūru pakalpojumi nereti izmaksā daudz mazāk, nekā in-house darbinieku algošana, turklāt uzņēmumam nav jāiegulda laiks un nauda darbinieku izaugsmes celšanā, jo šajā gadījumā par to rūpējas pati aģentūra. Tāpat aģentūrās arī ir ļoti dinamiska darba vide – speciālisti strādā ar vairākiem klientiem, kas nodrošina plašāku pieredzi un zināšanas. Nenoliedzami, sadarbība ar aģentūru ir tā vērta, jo īpaši gadījumos, kad nepieciešama vairāku speciālistu iesaiste, lai izveidotu pilnu digitālo mārketinga stratēģiju un izpildītu uzstādītos mērķus.

Tomēr nereti uzņēmumi, kuri izvēlas strādāt ar reklāmas aģentūrām, savas sadarbības regulāri pārskata ar mērķi uzlabot reklāmas un citu digitālo kanālu rezultātus. Proti, pastāv uzskats, ka viena aģentūra igtermiņā nespēj nodrošināt vajadzīgo izaugsmi, jo konkrēto speciālistu zināšanas ir ierobežotas un tāpēc ar laiku sadarbība sevi izsmeļ. Ja rezultāti krītas vai stagnē un nospraustie mērķi netiek sasniegti ilgtermiņā, tad, protams, vajadzētu izvērtēt turpmākās sadarbības iespējas ar aģentūtu, taču, ja ir vērojama ilgtermiņa izaugsme, tas nozīmē, ka esat uz pareizā ceļa un sadarbība ir jāturpina. 

Kā izvērtēt ilgtermiņa izaugsmi?

Bieži sadarbības ar aģentūrām tiek pārtrauktas pēc klienta iniciatīvas, jo redzams kritums MoM (month over month) mārketinga datos, taču nereti to ir ietekmējuši dažādi ārējie vai iekšējie faktori, kuriem ir tikai īstermiņa ietekme. Visbiežāk datu svārstības ir novērojamas sezonalitātes dēļ, taču faktori var būt daudz un dažādi, tajā skaitā arī neparedzami. Dažādas veiktās darbības reklāmas kontos, optimizācijas vai testa nolūkos, var īstermiņā pazemināt rezultātus, taču tām visbiežāk ir pozitīva ietekme ilgtermiņā, tāpēc ir svarīgi salīdzināt tieši YoY (Year over Year) datus. 

Zemāk esošais piemērs parāda konstantu izaugsmi svarīgākajos rādītājos (apgrozījums, ROAS, reklāmguvumu līmenis) gandrīz 5 gadu garumā. Protams, ir novērojamas svārstības, skatoties datus pa mēnešiem un ceturkšņiem, taču gadu no gada pieaug gan apgrozījums, gan atdeve no investīcijas, gan reklāmguvumu līmenis.

Kādai jābūt aģentūrai, lai tā nodrošinātu izaugsmi ilgtermiņā?

Protams, ka ir arī neveiksmīgi sadarbību piemēri, kad aģentūra tiešām nespēj sasniegt vēlamos mērķus arī ilgtermiņā, vai arī pēc mērķu sasniegšanas iestājas ilglaicīga stagnācija. Lai sadarbība būtu veiksmīga vairāku gadu garumā, ir jāmeklē aģentūra, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:

  • Datos balstīta pieeja – aģentūrai un tās reklāmas speciālistiem ir jāprot orientēties datos un tos analizēt, lai varētu pieņemt veiksmīgus turpmākos lēmumus. Viņiem ir jāspēj analizēt kampaņu sniegumu, lai veiksmīgi optimizētu kampaņas, kā arī, lai varētu sniegt klientam ieskatu reklāmas panākumos.
  • Ar stratēģisku pieeju – aģentūrai ir jāizmanto stratēģiska pieeja digitālajai reklāmai. Tas nozīmē, ka ir jāpiemīt ne vien tehniskajām zināšanām par pašu digitālo reklāmu, bet arī izpratnei par Tava biznesa mērķiem, mērķauditoriju un konkurenci, lai izstrādātu pielāgotu digitālās reklāmas stratēģiju, kas palīdzēs šos mērķus sasniegt.
  • Radoša un inovatīva – ir nepieciešama radoša un inovatīva pieeja, lai piesaistītu auditorijas uzmanību un izceltos digitālajā vidē, jo īpaši ilgtermiņā. Tu neapsteigsi konkurentus, darot to pašu, ko dara viņi, tāpēc ir svarīgi sevi parādīt maksimāli spilgti un spēcīgi. Tev ir vajadzīga aģentūra,  kas var piedāvāt jaunas un unikālas idejas, lai izveidotu auditorijai saistošas reklāmas kampaņas.
  • Spēcīga komunikācijā – skaidra, nepārprotama un savlaicīga komunikācija ir ļoti būtiska veiksmīgai saderībai. Reklāmas aģentūrai ir regulāri jāinformē klienti par reklāmas kampaņu performanci, jāapspriež stratēģijas un jāatbild uz jautājumiem.
  • Caurspīdīga un pārredzama – aģentūrai jau no pimās dienas ir jādarbojas caurspīdīgi un jānodrošina pilnīgi skaidru un nepārprotamu izmaksu un rezultātu pārskatu klientam. Kā arī regulāri jāinformē par to, kas tiek darīts reklāmas kontos.
  • Elastīga un spējīga pielāgoties – digitālais mārketings ir ļoti dinamiska nozare, kurai nepārtraukti ir jāspēj pielāgoties. Labs digitālās reklāmas speciālists vienmēr būs procesā uz kā jauna apgūšanu un ieteiks jaunas, svaigas metodes arī saviem klientiem. Lai sasniegtu labus rezultātus ir jābūt lietas kursā par nozares tendencēm, jaunām tehnoloģijām un izmaiņām reklāmas platformās, lai saviem klientiem nodrošinātu vislabāko iespējamo pakalpojumu.

Ilgtermiņa sadarbība nodrošina ilgtermiņa rezultātus gan klientam, gan aģentūrai. Visa pamatā ir savstarpēja mijiedarbība un izpratne par to, kā darbojas dažādi digitālā mārketinga kanāli. Infinitum Agency labprāt sadarbosies arī ar Tevi un Tavu uzņēmumu ilgtermiņā. Piesakies konsultācijai un sazināmies jau rīt? Raksti uz: [email protected]