Skip to main content

Kur meklēt populārākās atskaites jaunajā Google Analytics 4 platformā?

Jau iepriekšējā rakstā minējām, ka Google Analytics 4 (GA4) ir maz izstrādātu standarta atskaišu un tas liedz iespēju veidot vienkāršu auditorijas apskatu bez papildus atskaišu izveides. Tāpat var rasties grūtības jaunajā saskarnē atrast tik pierastos un bieži izmantotos pārskatus. Šajā rakstā mēģināsim parādīt, kur tad meklēt biežāk izmantotākās Google Analytics atskaites un pārskatus.

Kur meklēt populārākās GA4 atskaites

1. Source/Medium = Acquisition -> Traffic acquisition

Source/Medium datus, kas interesē ikviena uzņēmuma mārketinga cilvēkus, visvieglāk meklēt, atverot Traffic acquisition atskaiti, kas principā ir izveidota, lai analizētu apmeklējuma informāciju. Tā ir izveidota pēc klasiskās analītikas parauga. Šī atskaite palīdz atbildēt uz galvenajiem jautājumiem par mārketinga kanāliem, kas piesaistījuši lietotāju.

Atskaitē pieejamie rādītāji: 

Arī izvēlētie rādītāji atbilst iepriekšējiem Google Analytics uzstādījumiem.

  • Jau pazīstamie Users, Sessions.
  • Engaged sessions – sesijas, kas vai nu ir ilgākas par 10 sekundēm, vai izpilda konkrētu reklāmguvumu, vai kuru laikā veikts vairāk nekā 1 lapu skatījums.
  • Engaged sessions per user – cik procentus no visām lietotāja apmeklējuma reizēm veido Engaged sessions.
  • Average engagement time per session – laiks, kas pavadīts, darbojoties lapā. Šis skaitlis noteikti būs precīzāks par Avg. time on site, kas bija pieejams iepriekšējā analītikas versijā.
  • Events per session – cik daudz notikumu tiek izpildīts viena apmeklējuma laikā.
  • Engagement rate – šis rādītājs ir aizstājis rādītāju Bounce rate un parāda procentuālo attiecību Sessions pret Engaged sessions, tātad, jo šis rādītājs ir augstāks, jo lapa saņem vairāk sesiju, kurās lietotāji iesaistās lapas saturā.
  • Tāpat ir iespēja atlasīt konkrētu notikumu vai konkrētu reklāmguvumu, kuru datus vēlamies sīkāk apskatīt šajā atskaitē. Pieejama arī informācija par kopējiem ieņēmumiem (Total revenue).

2. Pages = Engagement -> Pages and Screens

Otra kategorija, kurai visbiežāk tiek pievērsta uzmanība, ir lietotāju apskatītās vietnes sadaļas un lapas. Arī tas ir pieejams Google Analytics 4 standarta atskaitēs. Lai iegūtu tieši tādu atskaiti, kāda tā bija iepriekšējā versijā, nepieciešams nomainīt atskaites dimensiju no Page Title uz Page Path. Tādā veidā atskaite iegūs ierasto izskatu. Atskaitē tiks norādītas lapu adreses, nevis lapu virsraksti.

Šajā atskaitē arī ir divi jauni rādītāji:

  • Views per user – viena lietotāja vidējais šīs lapas apskatīšanās reižu skaits. Var parādīt lapas, kurās lietotāji vietnes apmeklēšanas laikā atgriežas vairākkārt.
  • Unique user scrolls – unikālie lietotāji, kuri lapu ir ritinājuši vismaz līdz 90% no lapas garuma. Rādītājs šādā veidā daudz precīzāk parādīs iesaisti lapas saturā.

3. Device overview = Tech -> Tech details

Arī ierīču sadalījumam ilgtermiņā vajadzētu pievērst uzmanību. Katram vietnes īpašniekam ir stingri ieteicams tam sekot līdzi. Ierīču datu analīze var sniegt ieskatus par auditoriju, kura vietnei ir vērtīgākā, kā arī atklāt kaut ko par lietotāju paradumiem atkarībā no izmantotās ierīces veida. Tech details atskaite būtībā ir domāta tam, lai analizētu ne tikai ierīces, bet arī pārlūkus, operētājsistēmas un citus rādītājus. Lai pārslēgtos uz ierīču sadalījumu, tabulas kreisajā pusē jāizvēlas dimensija Device Category. Tādā veidā tiks iegūts sadalījums pa ierīču kategorijām.

4. Google Ads = 🙁 (Analysis Hub)

Lai gan Google Analytics 4 un Google Ads kontus savā starpā var savienot, tomēr pagaidām tādas standarta atskaites, kādas tās bija iepriekšējā Google Analytics versijā, nav pieejamas.

Viens no variantiem, lai iegūtu šo informāciju, ir izmantot Google pielāgoto analīzes rīku Analysis Hub. Šāda tipa atskaišu izveides platforma iepriekš bija pieejama tikai Google Analytics 360 klientiem. Lielu daļu informācijas ir iespējams iegūt tikai šajā platformā vai arī eksportējot datus ārpus Google Analytics 4 vides.

Analysis Hub

Analysis Hub sastāv no trīs lielām sadaļām, ar kuru palīdzību mēs kontrolējam atskaišu izskatu un informāciju, kas tajās parādās.

Atšķirībā no standarta atskaitēm, kur mums jau ir izstrādāti piemēri, šeit darbības jāveic pašiem. Rīks dod iespēju izvēlēties nepieciešamās dimensijas un rādītājus, ko vēlaties iekļaut atskaitē. Pēc nepieciešamības var mainīt vizuālo attēlojumu un izmantotos segmentus, lai ātri iegūtu sev nepieciešamo rezultātu par darbībām vietnē.

Analysis Hub būs nepieciešams ilgāks laiks, lai pie tā pierastu, salīdzinājumā ar standarta atskaišu veidošanu,  un tam ir arī savi trūkumi. Kā vienu no tiem varam minēt ierobežoto reklāmguvumu rādītāju izvēli atskaišu veidošanai. Nav iespējams izvēlēties vienu reklāmguvumu veidu no vairākiem kontā uzstādītajiem. (Ja vien netiek izdalīta e-komercijas pirkumu uzskaite, kuru var atlasīt atsevišķi.)

Secinājumi

Šobrīd Google aktīvi strādā, lai papildinātu šo platformu ar jaunām iespējām un standarta risinājumiem. Tieši otrā daļa šobrīd ir tā, kas attur daudzus no šīs platformas aktīvas izmantošanas ikdienā. Mēs noteikti aicinām ar šo platformu iepazīties ātrāk un sākt paralēli esošajai platformai ieviest arī savās vietnēs. Šobrīd trūkst vairāku svarīgu detaļu, tomēr nākotnē Google uzsver tieši šo platformu kā galveno vietnes lietotāju analīzes rīku. Tāpat arī zināms tas, ka šī platforma būs piemērota lietotāju analīzei arī jaunajā privātuma laikmetā.