Skip to main content

KĀ PLĀNOT UZŅĒMUMA SEO INVESTĪCIJAS?

Vairākkārt apspriestais temats – “cik maksā SEO?” joprojām ir aktuāls starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī komersantiem, kas uzņēmušies šī kanāla pārvaldību veikt pašu spēkiem. Kā zināms, SEO optimizācija ietver virkni mainīgo faktoru, kas tiešā mērā ietekmē pakalpojuma cenu, aktivitāšu intensitāti, satura apjomu utt., taču kā uzņēmumiem spēt identificēt vēlamo investīciju apmēru, ko ieguldīt šajā kanālā? Šajā rakstā apskatīsim: No kādām galvenajām komponentēm sastāv SEO pakalpojums? Kā pareizi noteikti SEO mērķus? Kuriem datiem pievērst īpašu uzmanību un kādām jābūt atskaitēm? Un visveidzot – Kā novērtēt to, vai SEO pakalpojums ir cenai atbilstošs?

1. KO SEVĪ IETVER SEO PAKALPOJUMS?

Neatkarīgi no tā, vai runājam par SEO kā ārpakalpojumu, kas tiek saņemts no aģentūras vai ārštata darbinieka, vai kā pakalpojumu, kas tiek nodrošināts uzņēmuma iekšienē (in-house), varam izvirzīt būtiskākās aktivitātes, bez kurām SEO optimizācija nav iedomājama. Protams, vienmēr ir individuāli gadījumi, kad piemērojama nestandarta mājaslapas optimizācija, taču šoreiz apskatīsim fundamentālākos pakalpojuma virzienus.

Priekšizpētes

Lai identificētu tirgus potenciālu, mājaslapas tehnisko stāvokli un provizorisko satura ikmēneša apjomu, obligāta prasība pirms jebkādu citu SEO aktivitāšu uzsākšanas ir priekšizpētes. Kāda veida datus nepieciešams iegūt šajā fāzē? Galvenokārt uzņēmumam ir nepieciešams aptvert to, kāds ir tirgus potenciāls – kādi ir stratēģiski nozīmīgākie atslēgvārdi, kurus izmantot mājaslapas saturā un ar kādiem lietotājus “ievest” savā mājaslapā. Papildus, protams, nevaram iztikt bez konkurentu izvērtējuma un tehniskā audita, kura ietvaros tiek apkopoti mājaslapā veicamie uzlabojumi. Rezumējot, virspusēji SEO priekšizpētes ir veicamas ar minimālām SEO priekšzināšanām un piekļuvi pāris rīkiem (piemēram, Google Keyword planner atslēgvārdu saraksta noteikšanai), taču līdz ko runa ir par tehnisko auditu vai tā ieviešanu, lielā daļā gadījumu šajā brīdī process atduras pret resursu trūkumu. Rodas jautājums – kas vēl nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu SEO pakalpojumu? 

Tehniskais resurss (IT atbalsts) 

Nereti tehnisko izmaiņu ieviešana neietilpst ikmēneša SEO aktivitātēs, taču daži no tehniskajā auditā identificētajiem punktiem nav realizējami bez IT cilvēka iesaistes. Neliels piemērs: iedomāsimies, ka tehniskā audita ietvaros esam identificējuši, ka uzņēmuma mājaslapā atrodamas vairākas iekšējās saites, kas parādās ar 404 kļūdu paziņojumu jeb mērķa lapa nav sasniedzama. Kā zināms, šādas lapas būtiski ietekmē gan atslēgvārdu pozīcijas, gan mājaslapas lietojamību, tāpēc taktiskākais solis šādā situācijā būtu deliģēt darba uzdevumu IT cilvēkam, kas parūpējas par to, lai šīs kļūdu paziņojumu lapas tiktu pāradresētas (301 redirect) uz aktuālām un saturam relevantām lapām esošajā mājaslapas struktūrā. Šis ir tikai viens no izplatītākajiem gadījumiem, kad pilnvērtīga optimizācija nav iedomājama bez tehnisko izmaiņu ieviešanas.

Rakstniecības resurss (copywritting) 

Pat ja pieņemam, ka veiksmīgi esam tikuši galā ar to, lai mājaslapa atbilstu SEO tehniskajām vadlīnijām, nākamā sastāvdaļa “veiksmīgā SEO receptē” ir regulārs un autentisks saturs. Bieži vien mājaslapas sadaļu/produktu/pakalpojumu daudzums ievērojami pārsniedz iekšējo darbinieku rakstniecības kapacitāti, nemaz nerunājot par to, ka saturam jābūt bagātīgam, unikālam un tādam, kas dod pievienoto vērtību tā lasītājiem. Reālistiski domājot – lai šādu saturu varētu izveidot, tas nav apvienojams ar citiem ikdienas pienākimiem, piemēram, projektu vadību, lietvedību, mārketingu u.c. Diemžēl, lielā daļā uzņēmumu darbinieki ir spiesti pildīt “universālā kareivja” pienākumus, paralēli strādājot arī pie satura radīšanas, taču praksē tas vairākkārt pierādījis sevi kā neefektīvu pieeju. Darbs ar ārštata autoriem vai aģentūru (kura ar sadarbojas ar ārštata autoriem) var nodrošināt lielāku ikmēneša satura apjomu un pat gadījumos, kad uzņēmuma pārstāvētā niša ir ļoti specifiska, palīdzēt var satura aptaujas, klātienes tikšanās autoriem ar uzņēmuma darbiniekiem u.c. procesi, kas ļauj autoriem labāk “sajust” uzņēmuma komunikācijas toni un biznesa specifiku.
P.S. Iesakām arī uzmanīties no tādiem piedāvājumiem kā “5.00 EUR par bloga rakstu” vai “0.01 EUR par vārdu”. Šādos gadījumos pastāv liela iespēja, ka no ārštata autora saņemsiet gramatiski nekorektu vai no interneta resursiem savārstītu teksta blāķi, kas nekādā mērā nebūs noderīgs Jūsu lasītājiem.

Citi resursi

Pirms apskatām citus resursus, kas nepieciešami SEO pakalpojuma nodrošināšanai, aicinām uzņēmuma iekšienē vai potenciālajam pakalpojuma sniedzējam adresēt sekojošus jautājumus:

 • Vai uzņēmumam ir/būs tehniskā elastība un resursi, lai ieviestu izmaiņas pēc SEO audita?
 • Vai uzņēmumam būs iespēja nopdrošināt teksta autorus ar visu nepieciešamo informāciju un iesaistīties satura radīšanas procesā/tēmu plānošanā?
 • Vai uzņēmuma esošās mājaslapas funkcionalitāte paredz jauna satura pievienošanu (vai ir bloga sadaļa)?
 • Vai paredzēts saturu publicēt arī ārpus mājaslapas (medijos)?

Papildus augstāk minētajam, nevaram aizmirst par speciālista darba stundām, rezultātu monitoringu un ikmēneša atskaitēm – šīs ir lietas, kas veido pakalpojuma cenu bez kuru iekļaušanas SEO optimizācijas procesā pilnvērtīga mājaslapas optimizācija nav iespējama. Ja neesat informēts par kādu no augstāk minētajām SEO pakalpojuma komponentēm līdzšinējās/potenciālās sadarbības ietvaros, Jums ir tiešs pamats apšaubīt esošā/potenciālā pakalpojuma sniedzēja kompetenci.

KĀ PAREIZI NOTEIKT SEO MĒRĶUS?

Mērķu uzstādīšana ir izplatītākais klupšanas akmens gan no uzņēmumu, gan pakalpojumu sniedzēju puses. Kāpēc tā?
Pirmkārt jāņem vērā tas, ka SEO ir viens no neviendabīgākajiem digitālā mārketinga kanāliem, proti, 100% precīzas prognozes noteikt ir praktiski neiespējami. Rezultātu svārstības Google organiskajos rezultātos galvenokārt nosakadivi faktori – konkurences līmenis nozarē un Google algoritmu atjauninājumi. Aicinām ļoti kritiski izvērtēt tādus solījumus kā “apmeklējuma dubultošana mēneša laikā” vai “primāro atslēgvārdu TOP3 pozīcijas X periodā”. Lai šādi un citi mērķi būtu uztverami kā objektīvi, pakalpojuma sniedzēja un uzņēmuma rīcībā ir jābūt:

 • datiem par uzņēmuma mājaslapas vēsturisko izaugsmi (Google Analytics, Search Console)
 • veiktām priekšizpētēm (atslēgvārdu izpēte, konkurentu izvērtējums, tehniskais audits)

Tikai pie šiem nosacījumiem ir iespējams izvirzīt reālistiskus SEO mērķus. Papildus, protams, ir gadījumi, kad uzņēmumi atrodas biznesa sākumfāzē un nesen ir palaiduši mājaslapu – šādos gadījumos prognozes ir iespējams izvirzīt daudz optimistikākas, par pamatu ņemot konkurences līmenī attiecīgajā nozarē un SEO aktivitātēm atvēlēto budžetu/aktivitāšu intensitāti.

REZULTĀTU IZSEKOŠANAI PIEEJAMI DATI UN ATSKAITES

Pieņemot, ka veiksmīgi esam izvēlējušies SEO pakalpojuma sniedzēju, noorganizējuši kvalitatīvu priekšizpēšu procesu un apzinājuši visus pārējos resursus, kas nepieciešami uzņēmuma virzīšanai Google organiskajos rezultātos, svarīgi atcerēties arī par rezultātu monitoringu un datiem. “Rokas turēšana uz pulsa” SEO progresam ir ne mazāk svarīga par visām pārējām no pakalpojuma izrietošajām aktivitātēm, jo kalpo kā indikators tam, lai noteiktu SEO optimizācijas kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par SEO datu analizēšanu, aicinām iepazīties ar mūsu pēdējo rakstu “Galvenie kvalitātes rādītāji, pēc kuriem novērtēt SEO kvalitāti“, kurā esam apkopojuši svarīgākos pieturpunktus un metrikas, kurām pievērst uzmanību SEO kontekstā.
Runājot par atskaitēm, svarīgi atzīmēt, ka jāpievērš uzmanība atskaites formātam – brīvā teksta veidā atsūtīts e-pasts ar procentuālām datu svārstībām vai manuāli aizpildīts Excel fails var radīt šaubas par datu autentiskumu. Pats galvenais, protams, ir tas, lai dati atbilstu patiesībai, taču ērtākai rezultātu pārraudzībai rekomendējamas dinamiskas datu atskaites, kurās klientam pašam ir iespēja izvēlēties interesējošās metrikas un filtrēt/salīdzināt konkrētus laika periodus. Personai, kas uzņēmumā atbild par SEO vai kopējo digitālā mārketinga mērķu izpildi, jābūt priekšstatam par rādītājiem un mērķiem, kādi izvirzīti sadarbojoties ar aģentūru vai ārštata darbinieku.

KĀ NOVĒRTĒT TO, VAI SEO PAKALPOJUMS IR CENAI ATBILSTOŠS?

Visbeidzot pietuvojoties noslēgumam un atbildei uz jautājumu “cik maksā SEO?”, vēlamies uzsvērt:

 • SEO ir digitālā mārketinga kanāls iltermiņa izaugsmei;
 • Pakalpojuma pamatā jābūt uz datiem (priekšizpētēm) balstītai un stratēģiskai pieejai;
 • SEO pakalpojums sevī ietver tehniskos, rakstniecības, datu monitoringa un plānošanas resursus, par kuru izcelsmi un niansēm vēlams gūt priekšstatu pirms sadarbības uzsākšanas;
 • Uzņēmumu iesaiste SEO optimizācijas procesos ir ļoti svarīga, jo tādējādi ļauj operatīvāk nodot zīmola vēstījumu satura autoriem un mērķauditorijai;
 • Uzņēmuma izpratne par kvalitātes rādītājiem sniedz priekšrocības, lai taktiskāk saplānotu visus resursus mērķu sasniegšanai.

Tas, cik ātri Jūsu uzņēmums nokļūs Google organisko rezultātu augšgalā, palielinās organisko apmeklējumu un ienākumus, atkarīgs no efektīvas stratēģijas, kvalitatīviem resursiem un aktivitāšu ikmēneša apjoma. Turklāt svarīgi atcerēties, ka SEO nozarē nav vienotas formulas, kas nogādās Jūsu mājaslapu Google pirmajā vietā – katrs projekts ir specifisks un prasa individuālu iedziļināšanos. Ne velti nozarē dzirdam terminus “organiskais apmeklējums” un “dabīgie rezultāti” – tāpēc arī no uzņēmuma perspektīvas SEO pakalpojums uzskatāms par kvalitatīvu un cenai atbilstošu gadījumos, kad ir “dabīgi” jūtama atdeve no konkrētām SEO aktivitātēm (pirkumu pieaugums, publikāciju lasījumu skaits, zvani, apmeklējuma pieaugums, TOP atslēgvārdu pozīcijas).

Ceram, ka šis raksts kaut mazliet kliedēja Jūsu neziņu par mistisko 3 burtu salikumu “SEO” un aicinām Jūs ar mums sazināties gadījumā, ja radies kāds jautājums, rakstot uz [email protected] vai aizpildot kontaktformu: /kontakti/