Skip to main content

Kādas satura formas tiek atspoguļotas Google rezultātos? – SEO un “in-bound” optimizācija

5000
Populārāko meklējumu frāzes
38,4m
Kopējais meklējumu apjoms mēnesī
35,6m
Klikšķu skaits
Par pētījumu

Šajā pētījumā tika apskatīti 5000 populārākie meklējumi Google meklētājā Latvijas teritorijā, balstoties uz Ahrefs rīka datiem.

Izmantotie resursi

Ahrefs Keyword Explorer tool

Šajā pētījumā tika aplūkotas populārākās 5000 meklējumu frāzes/atslēgvārdi Latvijas teritorijā kopš 2020. gada sākuma, atsaucoties uz ahrefs.com datiem. Meklējumos iekļauti gan jēgpilni, gan kļūdaini un neloģiski meklējumi. Rezultātu analīzē gan tiks atspoguļoti tikai meklējumi ar visiem saprotamu nozīmi.

Tiks apskatītas 2 pozīcijas – CPS (Click per search) jeb apskatīto lapu daudzums viena meklējuma ietvaros, kā arī SERP (Search Engine Results Page) features jeb meklējumu rezultātos atspoguļotās satura formas, piemēram, zināšanu paneļi (knowledge graph), video, attēli u.c. Papildus tiks izskatīts kā SERP elementi ietekmē lietotāju apskatīto lapu daudzumu.

CPS (Click per Search) analīze:

CPS ir vienība, kas parādā lietotāju apmeklēto rezultātu skaitu viena meklējuma ietvaros. Zemāk redzamajā tabulā (1.) redzama likumsakarība, ka jo vispārīgāks ir izmantotais atslēgvārds (piemēram, “mazlietoti auto”), jo lielāks apmeklēto lapu skaits vienā meklējumā (CPS).

Šādi meklējumi visbiežāk tiek izmantoti Awareness/Interest jeb zīmola atpazīstamības fāzē, kad lietotājs vēlās uzzināt vairāk par tam aktuālo tēmu, izskatot dažādus materiālus un avotus, lai iegūtu ieskatu par to, kādu meklējumu vai meklējumus veikt tālāk, lai jau precīzāk noskaidrotu savu vajadzību, kā arī uzzinātu, kur precīzi var iegādāties un atrast sev interesējošo preci vai pakalpojumu.

Līknē 2. vizuāli atspoguļota tendence, kas parāda to, ka atslēgvārdi ar augstu vidējo meklējumu biežumu mēnesī (search volume), vispārīgās frāzes, kā arī saistīto tēmu atslēgvārdi, piemēram, “lietoti auto” tiek meklēti skaitliski vairāk, tomēr tiem ir zema konversijas iespējamība.

Gaišāk zilā krāsā atspoguļoti atslēgvārdi ar vidēji augstu meklējumu biežumu mēnesī,  paplašinātas frāzes, kurās iekļauta precīzāka informācija, piemēram, “lietoti auto rīgā”. Tām ir mazāks ikmēneša meklējumu apjoms, tomēr tām piemīt  augstāka jeb vidēja konversijas iespējamība.

Visgaišāk atzīmētais posms līknē – atslēgvārdi ar zemu meklējumu biežumu mēnesī – ļoti specifiskas un precīzas frāzes, kā arī zīmolvārdu meklējumi, piemēram, “lietoti auto rīgā cenas”. Tiem ir visaugstākā konversijas iespējamība.

Aplūkojot 3. tabulu var redzēt, ka zīmolvārdu meklējumu CPS ir 1, piemēram, meklējumam “maxima”. Kas nozīmē, ka lietotājs konkrēti ir zinājis, ko meklē, līdz ar to meklēšanas ierīces piedāvātie rezultāti gandrīz viens pret viens atbilst meklētāja nodomam. Šī tabula arī lieliski atspoguļo, kādēļ uzņēmumam nepieciešams iegūt pirmās pozīcijas meklētājā ar savu zīmolvārdu. Šāda veida meklējumi precīzi atbilst lietotāja nodomam un, ja zīmolvārds atrodas pirmajā pozīcijā, tas nodrošina gandrīz garantētu lietotāja apmeklējumu uz uzņēmuma lapu.

SERP (Search Engine Result Page) features analīze:

SERP features jeb meklētājprogrammu rezultātos atspoguļotās papildus satura formas, elementi parāda meklētos rezultātus vizuāli pievilcīgākus un pamanāmākus. Piemēram, meklējot frāzi “delfi ”meklētājprogramma automātiski parāda populārākos rakstus, kas atrodamas Delfi.lv mājaslapā. Apskatot 5000 rezultātus, 36% no meklējumiem Google  rezultātos tika piesaistīts kāds no šiem papildelementiem jeb features. Kopumā visiem meklējumiem tika piesaistīti 12,735 elementi, lielākajam meklējumu īpatsvaram ir 3 elementi, savukārt, vidējais elementu daudzums vienam meklējumam ir 2.7. Zemāk tabulā tika apskatīti populārākie SERP elementi (features) un kā tie izskatās Google meklēšanas rezultātos.

SERP elementa nosaukums % no kopējā Izskats Google meklētāja rezultātu lapā
Saites uz lapas sadaļām

(Sitelinks)

31.4%
Titulbildes

(Thumbnails)

23.3%
Top ziņas

(Top stories)

22.3%
Video 10.4%
Saistīto meklējumu bloks

(People also ask)

5.8%
Reklāma (SERP apakšā) 3.3%
Zināšanu karte

(Knowledge card)

1.3%
Attēli 1.0%
Reklāma (SERP augšā) 0.6%
“Twitter” rezultāti

(Tweet box)

0.5%
Zināšanu panelis

(Knowledge panel)

0.1%
“Featured snippet” 0%
Iepirkšanās rezultāti 0%
SERP elementu (features) ietekme uz lietotāju apskatīto lapu daudzumu:

Pēdējā laikā SEO atrodama informācija par zero-click rezultātiem. Tādi rodas, kad Google atspoguļo informāciju pietiekami pārskatāmā veidā, tādējādi lietotājam nerodas vajadzība pēc klikšķa jeb konkrētās mājaslapas apmeklēšanas. Piemēram, izmantojot “People also ask” elements, lietotājs var iegūt informāciju no uzņēmuma mājaslapas, bet tas netiks pieskaitīts pie organiskā apmeklējuma. Aplūkojot 4. tabulas rezultātus var redzēt, ka pie ļoti minimāla klikšķu procentuālā īpatsvara, ir augstsaugsts SERP features skaits skaits, piemēram, meklējot “translate”, parādas meklētāja zināšana karte, tādējādi lietotājam nav jāapmeklē mājaslapa, lai iegūtu sev vajdzīgo tulkojumu. Līdzīgs piemērs ir meklējums “gg”, kur “people also ask” panelī ir sniegts paskaidrojums, ko nozīmē abreviatūra. Lai noteiktu, vai zero-click rezultātu radīšana jeb “on-serp seo”, būtu nepieciešama, aplūkojot 5. tabulu, ir jānoskaidro, vai uzņēmums gūs labumu pat, ja cilvēki neapmeklē mājaslapu. Jebkurā gadījumā On-SERP SEO ļauj būt pamanākiem starp daudzajiem meklēšanas rezultātiem un noteikti pozitīvi ietekmēs jebkuras mājaslapas kopējo SEO veiktspēju.