Skip to main content

Overvekts – operasjoner – Pieteikumu palielināšana un CPC samazināšana

900
Konversijas
241
Klikšķi
143
Meklēšanas CTR
Apraksts par uzņēmumu

Medicīnas tūrisms; tiek piedāvātas ortopēdiskās operācijas ceļiem un gurniem. Galvenais mērķis ir veicināt ienākušos pieteikumus un samazināt cenu par klikšķi. Veicot ilgstošu optimizāciju ar negatīvo atslēgvārdu izslēgšanu, jaunu atslēgvārdu atrašanu, likmju optimizāciju un reklāmu internetā, esam ievērojami paaugstinājuši pieteikumu skaitu, saglabājot apmeklējuma kvalitāti.

Industrija: Medicīna

Izmantotie pakalpojumi: SEO, Google Ads, WEB optimize

Mājaslapa: overvekts-operasjoner.no

Problēma

Problēma kopumā bija pārāk mazs pieprasījumu skaits, kas raksturīgs jaunam biznesam. Vairākus mēnešus norma bija iegūt divus pieteikumus mēnesī, reizēm – nevienu. Papildus izaicinājumus radīja tas, ka medicīnas tūrismā nav iespējams izmantot remārketingu, kā arī nebija iepriekšējo datu, uz kuriem optimizēt turpmāko darbību. Bizness ļoti lielā mērā bija atkarīgs no reklāmas internetā, jo pārējās reklāmas aktivitātes bija minimālas.

Risinājums

Risinājums bija regulāra un pārdomāta atslēgvārdu optimizācija, negatīvo atslēgvārdu pievienošana, reklāmas likmju pielāgošana demogrāfiskajiem datiem, mobilajām ierīcēm, konkrētām pilsētām. Kopumā šī ir bijusi pastāvīga ilgtermiņa uzlabojumu veikšana. Novembrī tika atsevišķi pielāgoti teksti un aktualizēts mobilais trafiks, garantējot augstākās parādīšanās pozīcijas, kā rezultātā izdevās dubultot pieteikumu skaitu, salīdzinot ar oktobri. Turpināta mobilā optimizācija decembrī vēl vairāk paaugstināja pieteikumu skaitu.

Rezultāts

Ilgstošas un regulāras optimizācijas rezultātā gada laikā esam pacēluši pieteikumu skaitu no 2 līdz 18. Paralēli bijusi izaugsme arī apmeklējumā, jo pozitīvie rezultāti ir ļāvuši investēt arvien vairāk, kā arī reklāmtekstu, reklāmpaplašinājuma un iegūtā apmeklējuma optimizācija ir pacēlusi CTR rādītāju no 3.75% uz 5.37%.