Skip to main content

REKLĀMAS KONTA OPTIMIZĀCIJA IEŅĒMUMU PALIELINĀŠANAI E-KOMERCIJĀ (GOOGLE ADS)

+3234.36
% vidējais Google CPC YoY pieaugums 3 mēnešos
16.33X
ROAS pieaugums
+53.30
% kopējais Google Ads Revenue YoY
INDUSTRIJA

E-komercija

PROBLĒMA

Konkrētā e-komercijas klienta nozare ir ar augstu konkurenci, bet zemu klientu lojalitāti. Kas nozīmē, ka viņu klients iegādājas preci, bet neatgriežas interneta veikalā, lai veiktu atkārtotu pirkumu. Nepieciešams uzlabot YoY (year over year) ROAS (atdevi pret investīciju gadu no gada) un palielināt kopējos e-komercijas ieņēmumus.

RISINĀJUMS

Veikta reklāmas konta restrukturizācija, un tika paplašināts reklāmas atlsēgvārdu daudzums. Tāpat arī tika nomainīta likmju likšanas stratēģiju (bidding) no Maximize conversion un Target CPA uz Maximize Clicks un Maximize Conversion. Papildus tika izmantots jaunākais Google Ads kampaņu tips – Performance Max ar Maximize Conversion likmju likšanas stratēģiju.

TAKTIKA
  • Izvirzīts mērķis: sasniegt lietotājus ar augstu pirkuma nodomu dažādos kanālos, lai palielinātu ieņēmumus un atdevi pret investīciju.
  • Creative (radošo materiālu) materiālu izstrāde: vairākas vizuālo materiālu variācijas, t.sk. arī video, lai paaugstinātu Performance Max kampaņas efektivitāti, uzrādot reklāmu visos mārketinga kanālos.
  • Likmju likšanas stratēģija (bidding strategy): Kampaņa tika uzstādīta uz Maximize click un Maximize conversion, kuru mērķis ir izmantot mašīnmācīšanos, lai iegūtu lielāku atdevi pret noteikto kampaņas budžetu.
Rezultāts

Pēc Google Analytics datiem tika novērots, ka Google/CPC peļņa vidēji palielinājās par 3’234% un ROAS palielinājās par 16.33 reizēm. Veicot reklāmas konta pārstrukturizāciju un reklāmas optimizāciju, mēnesi no mēneša tika uzlaboti reklāmas rādītāji un sasniegti izvirzītie reklāmas mērķi. Ieņēmumi palielināti par 53.3% vien dažu mēnešu laikā. Jāmin, ka augstāk redzamie Revenue YoY ir tikai reklāmas kampaņu rādītāji. Google/ CPC YoY dati ir skatīti tikai jūnija un augusta mēnešu salīdzinājumā (nav iekļauti visi kalendārie mēneši, tikai jūnijs, jūlijs, augusts).

 

Ieteikumi turpmākai rezultātu sasniegšanai
  • Šobrīd investējot vairāk tiek zaudēts ROAS, kas nozīmē, ka turpmāk jāstrādā pie uzņēmuma tēla (awareness) uzlabošanas un uzturošo reklāmu veidošanas. Tas palielinātu brenda atslēgvārda meklējuma daudzumu un pozitīvi ietekmētu potenciālo klientu uzticamību, kas rezultētos zemākā maksā par pirkumu;
  • Saistībā ar augsto konkurenci un zemo klientu lojalitāti būtu jāstrādā pie CLV (Customer Lifetime Value) palielināšanas, lai uzņēmums varētu ilgtermiņā palielināt savu tirgus daļu un nebūtu atkārtoti jāinvestē finanses jaunu klientu piesaistei.
Reklāmas speciālista komentāri par papildus ieguvumiem klientam, sadarbojoties ar aģentūru
  • Klientam ir papildus laiks, kuru fokusēt uz jaunu produktu/ piedāvājumu izstrādi, vai jebkurām citām mārketinga aktivitātēm.
  • Aģentūra klientam nodrošina reklāmas kontu uzturēšanu pēc labākās prakses standartiem.
  • Klientam ir pieejama konsultēšana par dažādiem ar digitālo reklāmu saistītos jautājumos.
  • Klients kopā ar aģentūras komandu var veido ideju ģenerēšanu (brainstorm) balstoties uz plānotajām mārketinga aktivitātēm.