Skip to main content

COOKIE POLICY IETEKME UZ MĀJASLAPAS ANALĪTIKU

Industrija

Veselības aprūpe.

Veselības aprūpes pakalpojumu eksports uz ārvalstīm.

Izmantotais pakalpojums
Problēma/ izaicinājums

Sīkdatņu menedžmenta risinājuma ieviešana, ievērojot apmeklētāju izvēli, maksimāli saglabājot datus un to kvalitāti.

Risinājums

Ieviests sīkdatņu baneris, kas mājaslapā ir skaidri redzams un “piespiež” veikt izvēli attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu. 

Šobrīd jebkurai mājaslapai ir aktuāli tās apmeklētājiem sniegt informāciju par tajā izmantotajām sīkdatnēm, kā arī dot iespēju izvēlēties, vai tās atļaut izmantot, lai uzskaitītu apmeklētāju darbības statistikas vai mārketinga vajadzībām. Lai vai kādā veidā šāds risinājums tiek ieviests mājaslapā, skaidrs ir tas, ka daļa no apmeklētājiem izvēlēsies neatļaut izmantot sīkdatnes un līdz ar to šī daļa vienkārši netiks uzskaitīta Google Analytics rīkā. Pastāv daudz dažādi veidi, kā mājaslapā ieviest sīkdatņu menedžmenta risinājumu, taču, izdarot to nepareizi, tiks ne tikai pazaudēta vienas apmeklētāju daļas uzskaite, bet arī sabojāta otras apmeklētāju daļas uzskaite, kas atļāva sīkdatņu izmantošanu.

Tālāk apskatīsim, kā mājaslapas apmeklējuma dati izskatās trīs dažādos brīžos. Kad sīkdatnēm tiek ļauta brīva vaļa, kad tās tiek pārmērīgi ierobežotas un visbeidzot kad tās darbojas gan ievērojot apmeklētāju privātumu, gan uzskaites vajadzības.

Pirmajā attēlā redzams apmeklējuma un konversiju īpatsvars pa kanāliem laikā, kad apmeklētāju uzskaite notika bez ierobežojumiem jeb nedodot apmeklētājiem iespēju neatļaut sīkdatņu izmantošanu. Sadalījums pa kanāliem katrai mājaslapai būs atšķirīgs un atkarīgs gan no biznesa specifikas, gan no ieguldītajiem līdzekļiem reklāmās, mājaslapas optimizācijas meklētājiem un citām aktivitātēm digitālajā vidē. Ja laiks līdz konversijai nav pārāk ilgs un neprasa vairākus apmeklējumus vairāku nedēļu garumā, tad lielākajā daļā gadījumu īpatsvars pa kanāliem būs līdzīgs gan apmeklējumam, gan konversijām. Tā kā vairāk nekā 60% mājaslapā ieradās no maksas reklāmām meklētājos, tad arī līdzīgu īpatsvaru šis kanāls sastāda starp konversijām.

Otrajā attēlā redzams tās pašas mājaslapas apmeklējuma un konversiju īpatsvars pa kanāliem pēc neveiksmīga sīkdatņu menedžmenta risinājuma ieviešanas. Ieviestajam risinājumam bija vairākas problēmas. Pirmkārt, tas bija nelielas joslas formā pašā ekrāna apakšā ar vienu pogu, lai atļautu sīkdatņu izmantošanu, līdzīgi kā parādīts attēlā zemāk.

Otrkārt, lai gan idejiski tas bloķēja jebkādu uzskaiti, pirms atļaujas došanas, tas ne vienmēr notika, jo atsevišķās reizēs uzskaite vienkārši paspēja nostrādāt pirms bloķēšanas.

Tā kā pats risinājums vizuāli bija ļoti viegli nepamanāms, tad apmeklētāji vai nu vispār nedeva atļauju izmantot sīkdatnes vai arī to darīja jau krietni vēlāk pēc navigācijas pa vairākām lapām mājaslapā. Otrajā gadījumā, lai gan šo apmeklētāju apmeklējums un konversija tiek ieskaitīta, apmeklējuma avots, savukrāt, tiek pazaudēts.

Risinājuma tehniskās ielādes problēmas nozīmēja to, ka apmeklējums varēja nejauši tikt ieskaitīts, lai gan ne obligāti pie pareizā avota, taču konversija vispār netika ieskaitīta, jo notika pēc lapas ielādes, kad uzskaites bloķēšana jau darbojās.

Šāda nepareiza sīkdatņu menedžmenta risinājuma ieviešana radīja situāciju, kad tiešais mājaslapas apmeklējums nepatiesi sastādīja lielāko daļu, it īpaši konvertēšanās mirklī. Mārketinga stratēģija un ieguldījums pa kanāliem šajā periodā netika mainīts. Tostarp, vairs nepastāvēja acīmredzama sakarība starp kanāla atnesto apmeklējumu un konversiju īpatsvariem.

Šādā situācijā ir krietni zudusi spēja pieņemt uz datiem balsītus lēmumus, kuriem jebkādā apmērā varētu uzticēties.

Trešajā attēlā redzami apmeklējuma un konversiju dati neilgu laiku pēc sīkdatņu menedžmenta risinājuma nomaiņas. 

Jaunajā risinājumā, kura piemēru var redzēt zemāk, apmeklētājam ir iespēja piekrist vai nepiekrist dažādām sīkdatņu kategorijām, bet pats svarīgākais – jaunam apmeklētājam tas parādās ekrāna vidū pāri mājaslapas saturam, tāpēc lietotājs principā ir spiests izdarīt vismaz kaut kādu izvēli.

Lai gan datus joprojām ietekmē iepriekšējais sīkdatņu menedžmenta risinājums Google Analytics last non-direct atribūcijas modeļa dēļ, jau neilgi pēc jaunā risinājuma ieviešanas redzams krietns uzlabojums datu kvalitātē. Tiešais apmeklējums vairs nav lielākais, kā arī konversiju īpatsvars no tā ir samazinājies gandrīz uz pusi.